Na onderzoek heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) twee grote bedrijven op de vingers getikt die de temperatuur van hun werknemers meten vanwege corona. Het onderzoek toont aan dat de twee onderzochte werkgevers gezondheidsgegevens van hun werknemers verwerken en hiermee de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) overtreden.

 

Onderzoek na vragen en klachten

Al sinds de uitbraak van het coronavirus kreeg de AP veel vragen en klachten over temperatuurmetingen, in bijvoorbeeld winkels, de horeca, fabrieken en kantoren. De toezichthouder besloot daarom dit te onderzoeken en richtte zich hierbij op temperatuurmetingen op de werkplek.

Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP: “De AP begrijpt dat werkgevers maatregelen willen nemen om de risico’s van het coronavirus te beperken, maar de maatregelen moeten wel binnen de grenzen van de wet blijven. Werknemers zijn niet altijd in de positie om de meting te weigeren of te ontwijken. Daarom heeft de AP besloten om hier onderzoek naar te doen.”

 

Bijzonder persoonsgegeven

De AP legt uit dat een lichaamstemperatuur een persoonsgegeven is als deze te herleiden is tot een specifiek persoon. Dit is dus het geval als een bedrijf de temperatuur meet van het personeel. Een lichaamstemperatuur valt in de categorie bijzondere persoonsgegevens, omdat het iets zegt over iemands gezondheid.

 

Toestemming geldt niet

Bijzondere persoonsgegevens worden door de wet extra beschermd. Het is dan ook verboden om deze gegevens te verwerken, tenzij er sprake is van een uitzondering. Een mogelijke uitzondering is als iemand uitdrukkelijke toestemming geeft. Bij één van de twee onderzochte bedrijven werd er direct voorafgaand aan de temperatuurmeting toestemming gevraagd aan de werknemers om hun temperatuur te meten. Toch geldt die toestemming niet. “Mensen moeten in vrijheid toestemming kunnen geven”, zegt Monique Verdier. “Maar werknemers zullen zich vaak onder druk gezet voelen om toestemming te geven aan hun werkgever. Bovendien mag toestemming weigeren geen nadelige gevolgen hebben. Bij dit bedrijf mochten medewerkers die weigerden niet naar binnen. Daardoor is de temperatuurmeting op deze manier dus niet toegestaan.”

 

Opnieuw controle

De toezichthouder heeft beide bedrijven op de vingers getikt en aangespoord om de zaken te verbeteren. De AP zal binnenkort opnieuw een controle uitvoeren om te kijken of de bedrijven de manier van temperaturen hebben aangepast.