Een Functionaris Gegevensbescherming is een persoon die toeziet en controle uitoefent op de omgang met persoonsgegevens binnen een organisatie en bekijkt of de organisatie en bedrijfsvoering voldoet aan de wet en regelgeving.

 

Met het Privacy Zeker FG pakket ben je altijd voorzien van een professionele Functionaris Gegevensbescherming  die alle taken in verband met de wetgeving (AVG) op zich neemt. Voor sommige organisaties is het aanstellen van een functionaris verplicht. Voorbeelden hiervan zijn bedrijven die bijzondere persoonsgegevens op grote schaal verwerken, denk hierbij aan gezondheidsgegevens, etniciteit en/of religie of waar de kerntaak op grote schaal profiling is, moet een Functionaris Gegevensbescherming  (FG’er) worden aangesteld. Dit is ook het geval bij overheidsinstanties of publieke organisaties.

Een FG’er is er dus om een organisatie te toetsen en te controleren op het gebied van: privacy, gegevensbeveiliging en de AVG. Ook is een FG’er (waar mogelijk) verplicht om aanbevelingen te maken over de bovengenoemde zaken. Deze aanbevelingen kunnen over digitale en niet digitale zaken gaan. Verder identificeert een FG’er de verwerkingsactiviteiten van het bedrijf.

 

 

Aantal werkzame personen

Tarief per kwartaal

1-5

€950,00

6-10

€1800,00

11-15

€2700,00

16-20

€3200,00

21-30

€4500,00

Tarieven zijn exclusief BTW, abonnementen zijn voor de periode van minimaal 1 jaar.

Het Privacy Zeker FG pakket is afhankelijk van het aantal werkzame personen binnen de organisatie te bestellen vanaf €950 per kwartaal.

Voor iedere organisatie wordt bij aanvang van de werkzaamheden een vaste inventarisatie op locatie afgenomen zodat de FG compleet op de hoogte is van de situatie en de bereikbaarheid en communicatie wordt afgesproken. Ook inventariseren wij binnen de intake alle zaken ivm de AVG, Beveiligingsmaatregelen en de werkzaamheden binnen de organisatie die te maken hebben met persoonsgegevens.

Inhoud pakket

 • Intake
 • Audit
 • Controle
 • Toetsing beveiliging en systemen
 • Aanbevelingen
 • Toetsing verwerkingen
 • Verwerkingen
 • Identificeren en melden datalekken
 • Rapportage
 • Updates
 • Ingeschreven bij Autoriteit Persoonsgegevens
 • Bereikbaarheid voor organisatie / Helpdesk
 • Training medewerkers

Voordelen

 • Flexibel inzetbaar
 • Directe Kennis
 • Voordelig
 • Continue focus op wetgeving
 • Inzicht 
 • Rapportage
 • Onafhankelijk
 • Audit
 • altijd up to date