Wat is de AVG?

De AVG is een Europese wet die bedrijven en organisaties verplicht om zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens van mensen. Het doel is om de privacy van individuen te beschermen.

Waarom is het belangrijk?

 1. Vertrouwen: Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn.
 2. Wettelijke Verplichting: Niet voldoen aan de AVG kan leiden tot hoge boetes.
 3. Reputatie: Goed omgaan met gegevens verbetert je reputatie.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie die herleidbaar is tot een persoon. Denk aan:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

Basisprincipes van de AVG

 1. Toestemming: Je moet expliciete toestemming hebben om gegevens te gebruiken.
 2. Doelbinding: Verzamel alleen gegevens voor een specifiek, duidelijk doel.
 3. Dataminimalisatie: Verzamel niet meer gegevens dan nodig is.
 4. Juistheid: Zorg ervoor dat de gegevens correct en up-to-date zijn.
 5. Opslagbeperking: Bewaar gegevens niet langer dan nodig.
 6. Integriteit en vertrouwelijkheid: Beveilig de gegevens tegen verlies en onbevoegde toegang.

Wat moet je doen als ondernemer?

 1. Inventariseer: Weet welke persoonsgegevens je verzamelt en waarom.
 2. Beveilig: Zorg voor goede beveiliging van de gegevens.
 3. Informeer: Laat mensen weten wat je met hun gegevens doet (privacyverklaring).
 4. Toestemming: Vraag altijd toestemming voordat je gegevens verzamelt.
 5. Rechten: Mensen hebben rechten zoals inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens.

Praktische Stappen

 1. Privacyverklaring: Maak een duidelijke privacyverklaring en plaats deze op je website.
 2. Beveiliging: Gebruik sterke wachtwoorden en versleuteling waar mogelijk.
 3. Documenteer: Houd een register bij van welke gegevens je verzamelt en hoe je deze beveiligt.
 4. Training: Zorg dat jij en je medewerkers op de hoogte zijn van de AVG-regels.
 5. Incidenten: Weet wat je moet doen bij een datalek (melden binnen 72 uur).

Voorbeeld

Stel, je hebt een webshop. Je verzamelt namen, adressen en betaalinformatie. Zorg ervoor dat:

 • Klanten weten waarom je deze gegevens nodig hebt.
 • De gegevens veilig worden opgeslagen (bijvoorbeeld versleutelde databases).
 • Klanten hun gegevens kunnen inzien en laten verwijderen als ze dat willen.

Door deze basisprincipes te volgen, zorg je ervoor dat je bedrijf voldoet aan de AVG en bouw je vertrouwen op bij je klanten. Succes!