Disclaimer

Disclaimer

Geen garanties

Privacy Zeker biedt de informatie op deze website aan als een dienst voor degene die het wil lezen, maar de informatie kan niet worden gezien als advies.

Privacy Zeker doet vanzelfsprekend haar uiterste best de informatie op haar website zorgvuldig samen te stellen en actueel te houden. Desondanks zijn we hier niet toe verplicht en kunnen we niet garanderen dat alle informatie altijd volledig of juist is. Ook kunnen we er niet voor instaan dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie voor iedereen geschikt is.

Als je, naar aanleiding van de informatie op de website vragen hebt of tot actie wilt overgaan, neem dan eerst vrijblijvend contact op met Privacy Zeker. We doen ons best om jou verder te helpen of, als we dat niet kunnen, je door te verwijzen naar iemand die jou wel verder kan helpen.

E-mail

Je kunt ons op verschillende manieren bereiken: telefonisch, per gewone post en ook via e-mail. Door vertrouwelijke informatie zonder encryptie via e-mail naar ons te versturen, accepteer je het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

Hyperlinks

Soms verwijzen wij op onze website naar websites die door derden worden geëxploiteerd, bijvoorbeeld door het plaatsen van hyperlinks. Privacy Zeker geeft vanzelfsprekend geen garantie voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites van derden. Ook kan zij niet instaan voor de wijze waarop andere websites met jouw persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld jouw IP-adres) omgaan.

Geen aansprakelijkheid

Privacy Zeker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.