Met 2020 voor de deur is het tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar. Ook in 2019 waren privacy, de AVG en databeveiliging weer belangrijke thema’s. 2019 was niet alleen het jaar waarin de AVG zijn eerste verjaardag vierde, maar ook het jaar waarin mensen steeds privacybewuster werden én het jaar waarin de eerste AVG-boete werd uitgedeeld. Privacy-specialist Privacy Zeker blikt terug op het afgelopen jaar.

 

Nederlanders steeds privacybewuster

Het grootste deel van de Nederlanders is op de hoogte van de privacywet (AVG). Dat blijkt uit de jaarlijkse DDMA Privacy Monitor. Het aantal Nederlanders dat de AVG kent is enorm toegenomen, vergeleken met een jaar geleden. Ook weet men steeds beter welke rechten aan de AVG kunnen worden ontleend. Ter illustratie, 64% van de mensen kent het recht van inzage, in 2018 was dit nog 39%.

 

Mensen maken zich ook zorgen over hun privacy. Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat bescherming van de privacy een breed gedeelde zorg is. 94% van de ondervraagden geeft in het onderzoek aan zich zorgen te maken over de bescherming van hun persoonsgegevens. Mensen zijn vooral bang dat hun gegevens in verkeerde handen vallen.

 

Uit een rondgang van Privacy Zeker blijkt ook dat ondernemers merken dat hun klanten privacy steeds belangrijker vinden. 

Door het toegenomen bewustzijn worden mensen ook steeds kritischer als het om hun privacy en gegevens gaat. Niemand wil dat zijn of haar gegevens op straat belanden. Ondernemers in het bezit van het Privacy Zeker certificaat kunnen aan hun klanten, medewerkers en leveranciers aantonen dat ze privacy serieus nemen en goed omgaan met persoonsgegevens. Een initiatief als Secure Company List draagt hier ook aan bij; in dit register kun je checken welke beveiligingsmaatregelen een bedrijf heeft genomen”, aldus Kor de Boer van Privacy Zeker.

 

Eerste AVG-boete is een feit

Een primeur: de Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2019 de eerste boete op basis van de AVG uitgedeeld. Het Haga ziekenhuis ontving een boete van 460.000 euro. Uit onderzoek van de privacywaakhond bleek namelijk dat het ziekenhuis de interne beveiliging van patiëntendossiers niet op orde had. De toezichthouder startte een onderzoek toen bleek dat tientallen ziekenhuismedewerkers onnodig het medisch dossier van een bekende Nederlander (Barbie, red.) hadden ingezien.

 

Naast handhaving is de toezichthouder in 2019 ook druk geweest met voorlichting om de naleving van de privacywetgeving te bevorderen. De campagne ‘Wat betekent de privacywet voor jou?’ maakte mensen bewuster van hun privacyrechten en gaf mkb’ers praktische hulp bij de naleving van de wet.

 

Dat voorlichting over privacy en persoonsgegevens nog steeds hard nodig is blijkt wel uit het aantal datalekmeldingen. Helaas gaat het nog vaak mis. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in de eerste helft van 2019 maar liefst 11.906 meldingen van datalekken ontvangen. Dat komt neer op ongeveer 2.000 meldingen per maand. Als deze trend zich de rest van het jaar heeft voortgezet, zal het aantal datalekmeldingen voor heel 2019 uitkomen op ongeveer 24.000. Dit is zou een stijging betekenen van rond de 14% ten opzichte van 2018. De meeste datalekmeldingen zijn afkomstig uit de zorgsector (31%).

 

Cybercrime in het MKB

Niet alleen grote bedrijven en multinationals worden slachtoffer van cybercriminaliteit. Cybercriminelen hebben het juist vaker gemunt op het MKB. Uit onderzoek van verzekeraar Hiscox blijkt dat ruim de helft van alle MKB-organisaties het afgelopen jaar een of meermaals slachtoffer is geworden van cybercrime.

 

Toch ziet het MKB cybercrime nog niet als een groot risico. Uit onderzoek van Allianz en onderzoeksbureau Ipsos blijkt dat 67% van het MKB denkt dat de organisatie geen interessant doelwit is voor cyberaanvallen. Ook heeft het overgrote deel (92%) geen cyberverzekering afgesloten.

 

Maak van privacy een unique selling point

Na ruim 1,5 jaar AVG kunnen we concluderen dat de AVG geen hype is die wel weer over waait. Privacy zal juist een steeds grotere rol gaan spelen, ook in 2020. Het is dus van belang dat de privacyhuishouding binnen jouw bedrijf op orde is en blijft. Voldoen aan de AVG is namelijk geen eenmalige exercitie, maar vereist constante aandacht.

 

Bedrijven die de privacyzaken goed op orde hebben maken van privacy een unique selling point en dat draagt bij aan een positief en veilig imago. Privacy Zeker helpt ondernemers om te kunnen voldoen aan de AVG. Wil je weten hoe? Kijk dan hier