Als zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) die werkzaam is bij opdrachtgevers, is het cruciaal om bewust te zijn van de gevaren die gepaard gaan met de verwerking van persoonsgegevens van je opdrachtgever, met name bijzondere persoonsgegevens, en de mogelijke gevolgen voor jouw bedrijf en reputatie. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt strikte regels op met betrekking tot gegevensbescherming, en het niet naleven van deze regels kan ernstige gevolgen hebben. In dit artikel zullen we de gevaren opsommen en de mogelijke gevolgen beschrijven,

Gevaren:

 1. Schending van de AVG: De grootste dreiging voor ZZP’ers is de schending van de AVG. Dit kan optreden als je persoonsgegevens verwerkt zonder de juiste toestemming, beveiligingsmaatregelen of juridische basis. Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische of religieuze informatie, vereisen extra bescherming.
 2. Boetes en Juridische Procedures: Als je de AVG overtreedt, kun je worden geconfronteerd met aanzienlijke boetes. Deze boetes kunnen variëren, maar ze kunnen hoog oplopen.. Bovendien kunnen getroffen individuen juridische stappen ondernemen tegen jou.
 3. Reputatieschade: Een inbreuk op gegevensbescherming kan leiden tot ernstige reputatieschade. Klanten en opdrachtgevers kunnen hun vertrouwen in jou verliezen, wat kan resulteren in verlies van huidige opdrachten en het wegblijven van nieuwe zakelijke kansen.
 4. Verlies van Opdrachten: Als jouw bedrijf wordt geassocieerd met een inbreuk op gegevensbescherming, kunnen opdrachtgevers terughoudend zijn om met jou samen te werken. Ze willen mogelijk niet het risico lopen dat hun eigen gegevens in gevaar komen door jouw activiteiten.

 

Meer weten? doe de gratis Cyber en Privacy Check van Privacy Zeker!

Gevolgen:

 1. Financiële Gevolgen: De boetes die worden opgelegd bij schendingen van de AVG kunnen aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor jouw bedrijf. Dit kan leiden tot financiële problemen en zelfs faillissement.
 2. Reputatieschade: De reputatieschade kan langdurig zijn en moeilijk te herstellen. Het kan moeilijker worden om nieuwe klanten aan te trekken en bestaande klanten te behouden.
 3. Juridische Kosten: Het verdedigen tegen juridische procedures kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen, zelfs als je de zaak wint. Dit kan een aanzienlijke last zijn voor jouw financiën.
 4. Verlies van Vertrouwen: Het verlies van vertrouwen bij klanten en opdrachtgevers kan moeilijk te herstellen zijn. Het kan leiden tot langdurige zakelijke schade.

Om deze gevaren en gevolgen te vermijden, is het van vitaal belang dat ZZP’ers die met persoonsgegevens werken, de AVG naleven. Dit omvat het zorgvuldig omgaan met gegevens, het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen, Datalekprocedures en eenverwerkingsregister, het verkrijgen van toestemming wanneer nodig, en het opstellen van een duidelijk privacybeleid. Het is ook raadzaam om juridisch advies in te winnen en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in gegevensbescherming. Door proactief te handelen, kun je de risico’s minimaliseren en jouw bedrijf beschermen tegen ernstige gevolgen. Ook veranderingen binnen je organisatie, werkwijze of privacy wetgeving kan direct gevolgen hebben. Zonder de juiste kennis of ondersteuning is een ZZP’er zeer kwetsbaar.

Het is van groot belang voor zelfstandigen om te overwegen zich te certificeren met het Privacy Zeker Certificaat. Dit certificaat kan aantonen dat je als ZZP’er serieus bezig bent met gegevensbescherming en dat je er alles aan doet om de AVG-normen na te leven. Hier zijn enkele redenen waarom het behalen van dit certificaat nuttig kan zijn:

 1. Professionele Erkenning: Het Privacy Zeker Certificaat toont aan dat je gegevensbescherming serieus neemt en streeft naar naleving van de AVG. Het kan potentiële klanten en opdrachtgevers geruststellen dat je hun gegevens met zorg behandelt.
 2. Competitief Voordeel: In een markt waarin gegevensbescherming steeds belangrijker wordt, kan het behalen van dit certificaat je onderscheiden van andere ZZP’ers. Het kan je een competitief voordeel bieden bij het aantrekken van nieuwe opdrachten.
 3. Kennis en Vaardigheden: Om het certificaat te behalen, moet je vaak specifieke kennis en vaardigheden aantonen met betrekking tot gegevensbescherming. Dit kan je helpen om beter te begrijpen hoe je persoonsgegevens op een veilige en wettelijke manier kunt verwerken.
 4. Risicovermindering: Het certificaat kan bijdragen aan het verminderen van de risico’s die gepaard gaan met gegevensverwerking. Door de juiste processen en maatregelen te implementeren, minimaliseer je het risico op inbreuken op gegevensbescherming.
 5. Juridische Bescherming: Het aantonen van naleving van de AVG via een certificaat kan ook helpen bij het verdedigen van jezelf in het geval van juridische geschillen met betrekking tot gegevensbescherming.

Het behalen van het Privacy Zeker Certificaat kan dus niet alleen je bedrijfsreputatie versterken, maar ook bijdragen aan het vertrouwen van klanten en opdrachtgevers. Het toont aan dat je toegewijd bent aan het beschermen van persoonsgegevens en het naleven van de wetgeving op dit gebied. Het is raadzaam om contact op te nemen met Privacy Zeker voor gedetailleerde informatie over het certificeringsproces en de vereisten.