De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een AVG-boete van € 725.000 uitgedeeld voor het ongeoorloofd afnemen, opslaan en gebruiken van vingerafdrukken van werknemers. Werknemers van een bedrijf hebben hun vingerafdrukken moeten laten scannen voor aanwezigheids- en tijdsregistratie. Na onderzoek heeft de toezichthouder geconcludeerd dat het bedrijf geen vingerafdrukken van werknemers had mogen verwerken.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Een vingerafdruk valt in de categorie bijzondere persoonsgegevens. Een organisatie mag geen bijzondere persoonsgegevens verwerken, tenzij daar in de wet een uitzondering voor is. Uit het onderzoek van de AP blijkt dat het bedrijf zich niet kan beroepen op een uitzonderingsgrond voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Op grond hiervan is de AVG-boete van € 725.000 uitgedeeld.

 

Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP:

‘Deze categorie persoonsgegevens wordt door de wet extra beschermd. Komen deze gegevens in verkeerde handen, dan kan dit mogelijk leiden tot onherstelbare schade. Zoals chantage of identiteitsfraude. Een vingerafdruk is niet vervangbaar, zoals een wachtwoord. Als het mis gaat, kan de impact groot zijn en een leven lang negatief effect hebben op iemand.’

 

Geen uitzondering op verbod

De toezichthouder stelt dat er voor het gebruik van vingerafdrukken in dit geval 2 uitzonderingen op het verbod mogelijk kunnen zijn. Het verbod geldt niet als de betrokkenen om uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd of als het gebruik van biometrische gegevens (zoals een vingerafdruk) noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden.

De AP concludeert dat het bedrijf in kwestie zich niet kan beroepen op één van deze twee uitzonderingen voor het verwerken van vingerafdrukken van medewerkers.

 

Bezwaar

De organisatie heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de AP. De naam van de organisatie maakt de AP niet openbaar door een uitspraak van de rechter.

 

Het volledige nieuwsbericht van de Autoriteit Persoonsgegevens lees je hier.

Meer weten over boetes bij een overtreding van de AVG? Lees het artikel over AVG-boetes in onze kennisbank.