Met de toekenning van een schadevergoeding op grond van de AVG geeft de rechter het startschot voor massaclaims vanwege privacyschending. Dat schrijft advocaat Axel Arnbak in een opinieartikel in het FD.

 

Rechter kent schadevergoeding toe

Arnbak gaat in het artikel in op de ‘Deventer datazaak’. In deze zaak heeft een gemeenteambtenaar persoonsgegevens (naam en woonplaats) van een burger die een Wob-verzoek had ingediend doorgespeeld naar collega-ambtenaren in tientallen andere gemeenten. De burger eiste de schadevergoeding omdat zijn privacy geschonden zou zijn en zijn goede naam en eer zouden zijn aangetast. De rechter besloot dat de gemeente Deventer € 500 moet betalen aan deze burger, op grond van de AVG. Verantwoordelijke organisaties moeten op grond van de AVG namelijk alle materiële en immateriële schade vergoeden. Schending van het grondrecht privacy is al schade.

 

Startschot voor massaclaims

De uitspraak van de rechter wordt gezien als startschot voor massaclaims vanwege privacyschending. ‘Stichtingen of consumentenbonden kunnen – vooral in de nasleep van AVG-boetes door datatoezichthouders – namens vele slachtoffers massaclaims indienen’, aldus Arnbak.

 

Handhaving en schadeclaims

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onlangs de eerste AVG-boete uitgedeeld. Het HagaZiekenhuis kreeg een boete van € 460.000 vanwege gebrekkige beveiliging van patiëntendossiers. Handhaving van de privacytoezichthouder in combinatie met de opkomst van schadeclaims op grond van privacyschending zal organisaties dwingen zorgvuldiger met persoonsgegevens om te gaan. Kor de Boer van Privacy Zeker verwacht dan ook dat er een forse schadeclaim aan het adres van het HagaZiekenhuis zal volgen.

 

Hulp bij privacy

Privacy Zeker helpt mkb-ondernemers en zzp’ers om te kunnen voldoen aan de privacywetgeving. Vanaf 175 euro per jaar krijgen ondernemers alle tools, documenten en persoonlijke begeleiding. Kijk hier voor meer informatie.