De politie ziet een toename van CEO-fraude tijdens de vakantieperiode en waarschuwt voor deze fraudevorm op haar site.

 

Wat is CEO-fraude?

De politie legt op haar site uit wat CEO-fraude exact is. ‘CEO-fraude start meestal met een valse e-mail, uit naam van een directeur of bestuurder (een CEO) van de organisatie. In de mail vraagt deze persoon een financieel of administratief medewerker om met spoed een groot geldbedrag over te maken, meestal naar het buitenland. Als de medewerker het niet vertrouwt, kan er ook nog een telefoongesprek volgen. Hierin probeert de crimineel druk uit te oefenen om de betaling door te zetten. Alle correspondentie lijkt zo echt, dat de medewerker te goeder trouw het gevraagde bedrag overmaakt’, aldus de politie.

 

Toename in vakantieperiode

‘De doelgroep van de criminelen verschilt van stichtingen tot en met beursgenoteerde bedrijven’, zegt Frank Schilderman, cyberspecialist binnen de politie-eenheid Den Haag. In vakantieperiodes kent deze fraudevorm een piek. ‘Een mogelijke reden hiervoor is dat bedrijven vooral tijdens de zomervakantie op minimale sterkte werken en vaste mensen worden vervangen door tijdelijke werknemers. Daarnaast is tijdens de vakantieperiode ook de CEO vaak weg. Dit maakt het voor criminelen makkelijker om succesvol toe te slaan.’

 

Terughoudend met melden

‘Wij merken dat bedrijven terughoudend zijn met melding en aangifte doen van CEO-fraude, maar zien het aantal meldingen wel stijgen’, zegt Frank. ‘Dat bedrijven niet altijd aangifte doen, heeft verschillende oorzaken, zoals de angst voor imagoschade, stelt Frank. ‘Maar om goed zicht te krijgen op de grootte van dit probleem en hierop actief een aanpak te kunnen maken, is het wel heel belangrijk dat bedrijven melding maken of aangifte doen.’

 

De politie meldt ook dat er in september bij politie Den Haag een cybercrimeteam zal starten dat gespecialiseerd is in CEO-fraude. Zij delen hun kennis op dit gebied met de cybercrimeteams van andere eenheden.

 

 

 

Ook het MKB wordt getroffen door CEO-fraude, lees meer

 

Bron: politie.nl