Vandaag is het de Europese Dag van de Privacy. Het doel van deze dag is mensen beter te informeren over hun rechten bij het gebruik van hun persoonsgegevens. Iedereen heeft namelijk privacyrechten, zoals het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of zelfs volledig te laten wissen. Met de nieuwe privacywet (AVG) zijn deze privacyrechten uitgebreid en versterkt. Je kunt zelf je privacyrechten uitoefenen, door een organisatie op deze rechten te wijzen. Je kunt ook een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Privacyrechten nog weinig gebruikt

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek gedaan; hieruit blijkt dat mensen zich zorgen maken over de bescherming van hun persoonsgegevens. Lees hier waar mensen zich de meeste zorgen over maken.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat mensen nog weinig gebruik maken van hun privacyrechten. Zo geeft 88% van de ondervraagden aan nog nooit gebruik te hebben gemaakt van deze rechten. Als reden geeft men dat ze niet weten hoe ze dat moeten doen of dat het ze gedoe vinden of niet belangrijk genoeg. Tevens blijkt uit het onderzoek dat het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten en het recht op dataportabiliteit de minst bekende rechten zijn. Deze rechten zijn nieuw sinds de invoering van de AVG.

 

 

Weet jij wat jouw privacyrechten zijn?

Privacy Zeker merkt ook dat de privacyrechten nog vrij onbekend zijn. Daarom zetten wij alle rechten voor je op een rij.

Jouw privacyrechten in 10 seconden:

 

 

 

* Allereerst heb je recht op informatie: je moet geïnformeerd worden over wat er van jou geregistreerd wordt en wat het doel ervan is.

 

* Het recht op inzage is het recht om de persoonsgegevens die van jou verwerkt worden in te zien.

 

* Is er sprake van onjuiste persoonsgegevens dan heb je recht op rectificatie van deze gegevens; de aanpassing moet direct plaatsvinden.

 

* Het recht op vergetelheid is het recht om ‘vergeten’ te worden. De organisatie moet dan persoonsgegevens wissen op jouw verzoek. Er zijn situaties denkbaar waarin dit recht niet geldt, bijvoorbeeld als de organisatie de gegevens verwerkt omdat er een wettelijke verplichting is.

 

* Het recht op beperking van de verwerking geeft je het recht om minder gegevens te laten verwerken.

 

* Het recht op dataportabiliteit is het recht om persoonsgegevens over te dragen. Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van je heeft. Zo kun je je gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kun je vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

 

* Tevens heb je het recht om aan een organisatie te vragen je persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Dit recht van bezwaar is van toepassing als een organisatie persoonsgegevens gebruikt voor marketing doeleinden. Ook kan iemand om bijzondere persoonlijke redenen gebruik willen maken van dit recht.

 

* Tot slot heb je het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Sommige organisaties nemen namelijk besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens. Bijvoorbeeld bij de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of bij verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst. De AVG geeft mensen recht op een menselijke blik bij besluiten die over hen gaan.

 

Meer informatie over Privacy Zeker? Kijk hier.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens