Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) blijkt dat Nederlanders zich massaal zorgen maken over de bescherming van zijn/haar persoonsgegevens. Maar liefst 94% van de ondervraagden geeft aan zich zorgen te maken. 32% daarvan maakt zich zelfs veel of zeer veel zorgen. Slechts 6% van de ondervraagden maakt zich helemaal geen zorgen. Het is vandaag de Europese Dag van de Privacy, het is dan ook niet toevallig dat de AP juist vandaag deze cijfers bekendmaakt.

 

Waar maakt men zich zorgen over?

Uit het onderzoek blijkt dat mensen zich vooral zorgen maken over misbruik van (een kopie van) hun identiteitsbewijs. Hiermee kan namelijk identiteitsfraude worden gepleegd. Ook maken mensen zich zorgen over hun digitale privacy, namelijk over organisaties die hun online zoekgedrag volgen en hen volgen via het wifi-signaal van hun mobiele telefoon. Voorzitter Aleid Wolfsen van de AP: “Terecht dat mensen zich bewust worden van het belang van de bescherming van hun privacy. In onze digitale samenleving delen we steeds meer en makkelijker onze persoonsgegevens. Gegevens die vaak zeer gevoelige informatie prijsgeven; bijvoorbeeld over je gezondheid, je financiën, je geloof of je koopgedrag. Je privacyrechten helpen je om zeggenschap te houden over je persoonsgegevens. Gebruik ze!”

 

 

Tips van de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft onderstaande tips om meer controle te houden over je persoonsgegevens:

* Zorg dat apps, games en websites niet zomaar bij je informatie kunnen; je kunt al veel persoonsgegevens beschermen door de juiste instellingen te gebruiken.

* Pas je privacy-instellingen op je telefoon aan, zoals locatiegegevens. Wees je ervan bewust dat het een keuze is om deze gegevens te delen.

* Wees je bewust van je digitale voetspoor. Alles wat je op internet doet, beïnvloedt de informatie die je krijgt.

* Maak gebruik van je privacyrechten. Je hebt in veel gevallen bijvoorbeeld het recht om gegevens in te zien, te laten wijzigen of zelfs volledig te laten wissen.

* Kom je er met de organisatie niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens