Drie veelvoorkomende misverstanden over de AVG

Eind juni 2018 meldde de Autoriteit Persoonsgegevens, die toeziet op naleving van de wet, dat er al ruim 600 klachten waren ingediend. Hieruit blijkt dat mensen zich bewust zijn van de AVG en de bijbehorende privacyrechten en van bedrijven verwachten dat er op een...