Niet elke privacymaatregel hoeft veel tijd en geld te kosten. Met enkele eenvoudige en snel te implementeren stappen kunnen MKB-ondernemers direct hun privacybescherming verbeteren. Deze quick wins helpen om direct actie te ondernemen en een solide basis te leggen voor verdere privacybeschermende maatregelen.

Quick Win 1: Sterke Wachtwoorden en Tweefactorauthenticatie

 • Wat is het?: Gebruik van sterke, unieke wachtwoorden voor alle accounts en het implementeren van tweefactorauthenticatie (2FA) waar mogelijk.
 • Waarom is het belangrijk?: Wachtwoorden zijn vaak de eerste verdedigingslinie tegen ongeautoriseerde toegang. Sterke wachtwoorden en 2FA maken het aanzienlijk moeilijker voor hackers om toegang te krijgen.
 • Hoe implementeer je het?
  • Gebruik een wachtwoordmanager om sterke wachtwoorden te genereren en op te slaan.
  • Activeer 2FA op alle belangrijke accounts, zoals e-mail, bankieren, en sociale media.
  • Zorg ervoor dat medewerkers worden getraind in het maken en beheren van sterke wachtwoorden.

Quick Win 2: Data Minimalisatie

 • Wat is het?: Het principe van alleen de minimaal noodzakelijke hoeveelheid persoonlijke gegevens verzamelen en bewaren.
 • Waarom is het belangrijk?: Minder gegevens betekent minder risico bij een datalek en minder verplichtingen voor gegevensbeheer.
 • Hoe implementeer je het?
  • Voer een gegevensinventarisatie uit om te identificeren welke gegevens worden verzameld en opgeslagen.
  • Verwijder onnodige gegevens die niet meer relevant zijn voor de bedrijfsvoering.
  • Beperk de verzameling van nieuwe gegevens tot wat strikt noodzakelijk is voor specifieke doeleinden.

Quick Win 3: Beveiligde Communicatiekanalen

 • Wat is het?: Gebruik van versleutelde communicatiekanalen voor het verzenden van gevoelige informatie.
 • Waarom is het belangrijk?: Versleuteling helpt om de vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen tijdens de overdracht.
 • Hoe implementeer je het?
  • Maak gebruik van e-mailversleuteling voor gevoelige correspondentie.
  • Gebruik versleutelde berichtenapps zoals Signal of WhatsApp voor interne communicatie.
  • Zorg ervoor dat de bedrijfswebsite een SSL-certificaat heeft om veilige verbindingen te waarborgen.

Quick Win 4: Regelmatige Software Updates

 • Wat is het?: Het up-to-date houden van alle software, inclusief besturingssystemen, applicaties en antivirusprogramma’s.
 • Waarom is het belangrijk?: Software-updates bevatten vaak beveiligingspatches die kwetsbaarheden dichten en bescherming bieden tegen nieuwe bedreigingen.
 • Hoe implementeer je het?
  • Stel automatische updates in waar mogelijk om ervoor te zorgen dat de nieuwste patches altijd worden geïnstalleerd.
  • Plan regelmatig controles om te verifiëren dat alle software up-to-date is.
  • Informeer medewerkers over het belang van updates en instrueer hen om persoonlijke apparaten ook up-to-date te houden.

Quick Win 5: Privacyvriendelijke Browsing

 • Wat is het?: Het gebruik van privacyvriendelijke browsers en zoekmachines en het beperken van tracking cookies.
 • Waarom is het belangrijk?: Dit vermindert de hoeveelheid gegevens die wordt verzameld door derden en beschermt tegen ongewenste tracking.
 • Hoe implementeer je het?
  • Gebruik browsers zoals Firefox of Brave, die betere privacybescherming bieden.
  • Schakel browserextensies in die tracking cookies blokkeren, zoals uBlock Origin of Privacy Badger.
  • Stel de standaard zoekmachine in op een privacyvriendelijke optie zoals DuckDuckGo.

Quick Win 6: Privacy Certificaat

 • Wat is het?: Een officieel certificaat dat aantoont dat uw bedrijf voldoet aan de privacyregelgeving en best practices volgt.
 • Waarom is het belangrijk?: Een privacycertificaat vergroot het vertrouwen van klanten en partners doordat het bewijst dat u privacy serieus neemt en voldoet aan de regelgeving.
 • Hoe implementeer je het?
  • Volg de stappen van Privacy Zeker om een privacy audit te laten uitvoeren.
  • Zorg ervoor dat alle aanbevelingen worden opgevolgd om te voldoen aan de certificeringscriteria.
  • Promoot het behaalde certificaat actief naar klanten en partners via uw website, sociale media en andere communicatiekanalen.

 

Quick Win 7: Helpdesk Ondersteuning

 • Wat is het?: Toegang tot een gespecialiseerde helpdesk voor vragen en ondersteuning op het gebied van privacy en gegevensbescherming.
 • Waarom is het belangrijk?: Directe toegang tot deskundig advies helpt bij het snel oplossen van problemen en het correct afhandelen van privacyvraagstukken.
 • Hoe implementeer je het?
  • Maak gebruik van de helpdesk van Privacy Zeker voor advies bij privacygerelateerde vragen of incidenten.
  • Informeer uw medewerkers over hoe ze de helpdesk kunnen bereiken voor ondersteuning.
  • Documenteer en deel veelgestelde vragen en antwoorden binnen uw organisatie om kennis te verspreiden.

Quick Win 8: Datalek Ondersteuning

 • Wat is het?: Professionele ondersteuning bij het ontdekken, melden en beheren van datalekken.
 • Waarom is het belangrijk?: Snelle en adequate respons op datalekken helpt om de impact te minimaliseren en te voldoen aan meldingsplichtige vereisten.
 • Hoe implementeer je het?
  • Stel een noodprocedure op voor het geval van een datalek, inclusief contactinformatie van de ondersteuning van Privacy Zeker.
  • Zorg ervoor dat alle medewerkers weten hoe ze een vermoedelijk datalek moeten melden.
  • Gebruik de ondersteuning van Privacy Zeker om stappen te ondernemen bij een datalek, zoals het melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en het informeren van betrokkenen.

Quick Win 9: Up-to-date Documenten

 • Wat is het?: Regelmatige updates en herzieningen van privacybeleidsdocumenten en procedures.
 • Waarom is het belangrijk?: Actuele documenten helpen om te voldoen aan de nieuwste wettelijke vereisten en best practices.
 • Hoe implementeer je het?
  • Maak gebruik van de door Privacy Zeker aangeboden sjablonen en updates voor beleidsdocumenten.
  • Plan periodieke herzieningen van uw privacybeleid en procedures om ervoor te zorgen dat ze up-to-date blijven.
  • Informeer uw medewerkers over de updates en zorg ervoor dat ze de nieuwste versies van de documenten gebruiken.

Quick Win 10: E-learning voor Personeel

 • Wat is het?: Online trainingen en cursussen voor medewerkers om hen bewust te maken van privacy en gegevensbescherming.
 • Waarom is het belangrijk?: Regelmatige training helpt om een privacybewuste cultuur te creëren en voorkomt menselijke fouten die tot datalekken kunnen leiden.
 • Hoe implementeer je het?
  • Meld uw medewerkers aan voor de e-learning modules van Privacy Zeker.
  • Plan regelmatig trainingssessies en zorg ervoor dat alle medewerkers de vereiste cursussen volgen.
  • Monitor de voortgang en resultaten van de trainingen om de effectiviteit te beoordelen en waar nodig aanvullende training te bieden.

Conclusie:

Door deze quick wins te implementeren, kunnen MKB-ondernemers snel en effectief hun privacybescherming verbeteren. Deze maatregelen zijn eenvoudig uit te voeren, kosten weinig tijd en middelen, en leggen een solide basis voor een uitgebreid privacybeleid. Dit helpt niet alleen om te voldoen aan wettelijke vereisten, maar ook om het vertrouwen van klanten te winnen en te behouden. Met de ondersteuning van Privacy Zeker kunnen bedrijven deze stappen snel realiseren en profiteren van voortdurende begeleiding en hulpmiddelen voor optimale privacybescherming.