De recente wijzigingen in de EU-wetgeving op het gebied van data en privacy brengen aanzienlijke veranderingen met zich mee voor het MKB en zelfstandige ondernemers. Deze doelgroep moet zich tijdig voorbereiden om aan de nieuwe regels te voldoen en om negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering te vermijden.

Belangrijkste Verordeningen en Hun Impact

Digital Market Act (DMA):

De DMA richt zich op grote online platforms, de zogenaamde poortwachters, zoals zoekmachines en sociale netwerken. Voor het MKB betekent dit dat deze platforms transparanter moeten zijn en eerlijke toegang moeten bieden. Dit kan kansen bieden om beter te concurreren, maar vereist ook aanpassing aan nieuwe regels om deze platforms te gebruiken​ 

Digital Services Act (DSA):

De DSA legt nieuwe verplichtingen op aan digitale dienstverleners om transparantie te waarborgen en consumenten beter te beschermen. MKB-bedrijven die digitale diensten aanbieden, moeten nu realtime informatie verstrekken over advertenties en de parameters die worden gebruikt voor targeting. Dit vereist technische aanpassingen en kan leiden tot hogere nalevingskosten​ 

Network and Information Security Act (NIS2):

NIS2 breidt de cyberbeveiligingseisen uit naar meer sectoren en legt strengere beveiligingsnormen op. MKB-bedrijven in sectoren zoals energie, transport, en gezondheidszorg moeten nu meer investeren in cyberbeveiliging en voldoen aan nieuwe rapportageverplichtingen bij incidenten. Dit kan leiden tot hogere kosten, maar verbetert ook de bescherming tegen cyberdreigingen​.

Digital Operational Resilience Act (DORA):

DORA is specifiek gericht op de financiële sector en verplicht bedrijven om robuuste ICT-risicobeheerssystemen in te voeren. Dit betekent dat MKB-bedrijven in deze sector extra maatregelen moeten nemen om digitale verstoringen en cyberaanvallen te weerstaan. Dit vereist aanzienlijke investeringen in IT-infrastructuur​.

Data Act:

De Data Act geeft gebruikers meer controle over hun gegevens, inclusief data gegenereerd door IoT-apparaten. MKB-bedrijven moeten zorgen voor gemakkelijke toegang tot deze data voor gebruikers en derde partijen. Dit kan nieuwe zakelijke kansen bieden, maar vereist ook naleving van nieuwe regels en technische aanpassingen​.

Waarschuwingen voor MKB en Zelfstandige Ondernemers

 1. Verhoogde Nalevingskosten:
 2. De nieuwe regelgeving kan leiden tot hogere nalevingskosten vanwege de noodzakelijke investeringen in IT-infrastructuur en compliance maatregelen. Ondernemers moeten budgetteren voor deze extra kosten om boetes en juridische problemen te voorkomen.
 3. Cyberdreigingen en Beveiligingsrisico’s:
 4. Strengere cyberbeveiligingsnormen onder NIS2 en DORA zijn essentieel om bescherming tegen cyberaanvallen te verbeteren. Ondernemers die hier niet tijdig op inspelen, lopen het risico op ernstige beveiligingsincidenten die de bedrijfsvoering kunnen verstoren en aanzienlijke financiële schade kunnen veroorzaken​.
 5. Transparantie en Verantwoordelijkheid:
 6. De verplichtingen onder DSA vereisen een hoge mate van transparantie en verantwoordelijkheid bij het gebruik van advertenties en gebruikersgegevens. Ondernemers moeten hun processen herzien en ervoor zorgen dat ze voldoen aan de nieuwe transparantie-eisen om reputatieschade en verlies van klantvertrouwen te voorkomen​.

Aanbevelingen voor Voorbereiding

 1. Begin op Tijd:
 2. Het is cruciaal dat ondernemers nu al beginnen met het implementeren van de nodige veranderingen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Uitstel kan leiden tot last-minute problemen en hoge nalevingskosten.
 3. Investeer in Cyberbeveiliging:
 4. Zorg voor een grondige evaluatie van de huidige cyberbeveiligingsmaatregelen en investeer in verbeteringen om te voldoen aan de strengere eisen van NIS2 en DORA.
 5. Zorg voor Compliance Expertise:
 6. Het inhuren van een data protection officer (DPO) of het raadplegen van juridische experts op het gebied van gegevensbescherming kan helpen om de complexe regelgeving te begrijpen en te implementeren.
 7. Communiceer met Stakeholders:
 8. Informeer klanten, leveranciers en andere stakeholders over de veranderingen en hoe deze de bedrijfsvoering zullen beïnvloeden. Transparantie in dit proces kan het vertrouwen versterken en de overgang vergemakkelijken.

Conclusie

De nieuwe EU-wetgeving op het gebied van data en privacy biedt zowel uitdagingen als kansen voor het MKB en zelfstandige ondernemers. Tijdige voorbereiding en investering in naleving en cyberbeveiliging zijn essentieel om negatieve gevolgen te vermijden en te profiteren van de voordelen van een eerlijker en veiliger digitaal ecosysteem. Voor meer gedetailleerde informatie en advies, raadpleeg de volledige artikelen op.