Voorlopig standpunt generatieve AI Kabinet

In een baanbrekende stap heeft het Nederlandse kabinet vandaag een voorlopig standpunt ingenomen over het gebruik van generatieve AI door Rijksorganisaties. In deze tijd waarin technologische vooruitgang en privacykwesties hand in hand gaan, benadrukt het kabinet een waardegedreven en verantwoorde inzet van kunstmatige intelligentie.

Het besluit, dat wordt geïllustreerd door het zorgvuldige evenwicht tussen traditioneel bestuur en geavanceerde AI-technologie, maakt gebruik van generatieve AI mogelijk mits dit voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Een cruciaal aspect van dit beleid is het uitvoeren van risicoanalyses voor elke toepassing van AI, om zo de privacy en veiligheid van burgers te waarborgen.

Staatssecretaris van Digitalisering, Alexandra van Huffelen, licht toe: “Hoewel het lijkt dat het vanzelfsprekend is dat overheidsinstanties zich aan de wet houden, brengt AI, vooral generatieve AI, unieke uitdagingen met zich mee. Het is een technologie in volle ontwikkeling, en daarom vragen we om zorgvuldigheid en voorzichtigheid in het gebruik ervan.”

De focus ligt sterk op de bescherming van persoonlijke gegevens. Dit wordt gesymboliseerd door visuele elementen zoals een slot of schild, die de aandacht vestigen op het belang van privacy in het tijdperk van AI.

Een snelle doorlichting, of ‘quickscan’, is uitgevoerd om de impact van generatieve AI te beoordelen. Hierbij zijn de interne richtlijnen van de Europese Commissie, adviezen van de Landsadvocaat en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meegenomen. Dit voorlopige standpunt geldt voor alle departementen en Rijksorganisaties en ook voor externe partijen die diensten of producten leveren aan de overheid.

Generatieve AI, een vorm van AI die in staat is zelf content te creëren zoals tekst, audio, afbeeldingen, computercode en video’s, stelt ons voor nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. Het onderscheid tussen door mensen gemaakte content en door AI gecreëerde content wordt steeds kleiner, wat nieuwe vraagstukken rondom auteursrecht en ethiek oproept.

Terwijl het kabinet deze technologische vooruitgang omarmt, blijft het waakzaam en bereid om zijn standpunt bij te stellen als nieuwe inzichten dit vereisen. Met dit beleid zet Nederland een stap voorwaarts in de balans tussen innovatie en de bescherming van persoonlijke gegevens.

Voor meer informatie over hoe u uw privacy kunt waarborgen in het tijdperk van generatieve AI, bezoek www.privacyzeker.nl voor advies en hulpmiddelen.