Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, IP-adres, etc. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige persoonsgegevens die extra bescherming vereisen omdat ze verband houden met gevoelige aspecten van het leven van een persoon. Dit omvat bijvoorbeeld informatie over iemands ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gezondheid, seksueel gedrag of seksuele geaardheid, genetische en biometrische gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is onderworpen aan strengere wettelijke regels dan de verwerking van gewone persoonsgegevens, omdat ze een hoger risico met zich meebrengen voor de privacy en de fundamentele rechten en vrijheden van betrokken personen. 

“Als organisatie moet u wettelijk voldoen aan de AVG. Privacy Zeker biedt deze dienst aan vanaf 29 euro per maand inclusief Privacy Certificaat.”

Hieronder vindt u een lijst met persoonsgegevens waarvan de meeste mensen niet weten dat dit gegevens zijn die ook onder de privacywetgeving/AVG vallen :

  1. IP-adres: Dit is het adres van uw computer of apparaat op het internet en kan worden gebruikt om u te identificeren.
  2. Cookies: Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of apparaat worden opgeslagen en die informatie over uw surfgedrag en voorkeuren kunnen bevatten.
  3. MAC-adres: Dit is het unieke identificatienummer van uw apparaat waarmee u verbinding maakt met een netwerk.
  4. Locatiegegevens: Locatiegegevens kunnen worden verzameld door GPS, Wi-Fi-netwerken en mobiele zendmasten, en kunnen worden gebruikt om uw locatie te bepalen.
  5. Apparaatgegevens: Dit omvat informatie over het apparaat dat u gebruikt, zoals het type apparaat, het besturingssysteem en de softwareversie.
  6. Zoekgeschiedenis: Dit is de lijst van zoekopdrachten die u heeft uitgevoerd op een zoekmachine.
  7. Sociale media-activiteit: Dit omvat informatie over uw activiteiten op sociale media, zoals likes, shares, opmerkingen en berichten.
  8. Stemopnames: Dit omvat opnames van uw stem die zijn gemaakt tijdens telefoongesprekken of spraakopdrachten.
  9. Gezichtsherkenning: Dit omvat biometrische gegevens over uw gezicht die kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

AVG Wetgeving

Het is belangrijk om te begrijpen dat al deze gegevens als persoonsgegevens worden beschouwd omdat ze kunnen worden gebruikt om een individu te identificeren. Bedrijven en organisaties die deze gegevens verzamelen, verwerken en opslaan, moeten zich daarom houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming om de privacy van individuen te beschermen.