Tesla heeft de instellingen van de ingebouwde beveiligingscamera’s in zijn auto’s aangepast om ze privacyvriendelijker te maken. Dit is gebeurd na een onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP onderzocht de Sentry Mode van Tesla, die de auto beschermt tegen diefstal of vandalisme door opnames te maken met vier camera’s aan de buitenkant van de auto. Voorheen filmden de camera’s standaard continu en bewaarden ze 1 uur beeldmateriaal. Na software-updates staan de camera’s nu standaard uit en slaan ze maximaal 10 minuten aan beeldmateriaal op als ze worden ingeschakeld. De auto kan nog steeds beelden maken, maar alleen wanneer de gebruiker de functie inschakelt. Tesla heeft ook andere aanpassingen gedaan, zoals het activeren van de camera’s wanneer de auto wordt aangeraakt en het versturen van een tekstbericht naar de eigenaar in plaats van automatisch opnemen. Het onderzoek leidde niet tot boetes of andere sancties voor Tesla, omdat de eigenaar van de auto wettelijk verantwoordelijk is voor de opgenomen beelden.

De aanpassingen van Tesla aan de instellingen van de beveiligingscamera’s in hun auto’s zijn belangrijk voor de privacy van burgers, omdat het voorkomt dat voorbijgangers onbedoeld worden gefilmd zonder hun toestemming. De vorige instellingen van de camera’s filmden standaard continu alles rondom een geparkeerde Tesla en bewaarden deze beelden voor een uur. Dit kon leiden tot ernstige schendingen van de privacy van voorbijgangers en buren, omdat de eigenaar van de Tesla deze beelden kon bekijken. Door de aanpassingen van Tesla worden de camera’s nu alleen ingeschakeld als de auto wordt aangeraakt en slaan ze maximaal 10 minuten aan beeldmateriaal op. Ook kan de gebruiker nu alleen zelf de camera’s inschakelen en is er een melding op het scherm van de auto en een lichtsignaal in de koplampen wanneer de camera’s aan staan. Dit zorgt ervoor dat burgers beter beschermd worden tegen ongewenst en onnodig filmen door de camera’s van de auto.

Voor het gebruik van camera’s in de openbare ruimte gelden dezelfde regels als voor camera’s die bijvoorbeeld bij mensen thuis ge├»nstalleerd zijn. In principe is het verboden om de openbare weg te filmen. Alleen in uitzonderlijke gevallen mogen camera’s doelbewust op de openbare ruimte gericht worden, bijvoorbeeld bij serieuze veiligheidsproblemen of veel voorkomende auto-inbraken. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de camera om deze correct af te stellen en de privacy van andere mensen te respecteren.