Een werkgever in Nederland heeft een boete van € 10.000 moeten betalen wegens het zonder toestemming van een werknemer gebruiken van haar afbeeldingen in promotiemateriaal. De werkgever had wel vooraf toestemming gevraagd aan de werknemer via een ‘quitclaim’, maar gebruikte de afbeeldingen vervolgens voor meer doeleinden dan afgesproken en vroeg geen afzonderlijke toestemming voor elk ander gebruik. De werknemer was van mening dat haar portretrecht en persoonlijke levenssfeer waren geschonden en kreeg gelijk van de kantonrechter, die de werkgever een schadevergoeding van € 10.000 oplegde. De werkgever had weliswaar het beeldmateriaal verwijderd, maar de (immateriële) schade was al geleden.

Het gebruik van afbeeldingen van werknemers voor promotiedoeleinden kan voor ondernemers zeer waardevol zijn. Door middel van deze afbeeldingen kunnen zij bijvoorbeeld de herkenbaarheid van hun merk vergroten en de betrokkenheid van hun werknemers tonen. Echter, het is van essentieel belang om daarbij de privacyrechten van de werknemers te respecteren en juridische problemen te voorkomen.

De recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam waarbij een werkgever € 10.000 moest betalen wegens het zonder toestemming van een werknemer gebruiken van haar afbeeldingen in promotiemateriaal, benadrukt het belang van het respecteren van de privacyrechten van werknemers. Het feit dat de werkgever vooraf toestemming had gevraagd en de werknemer daarvoor had betaald, was niet voldoende om de inbreuk op de privacyrechten van de werknemer te rechtvaardigen.

De uitspraak onderstreept het belang van het naleven van de afspraken die zijn gemaakt met werknemers over het gebruik van hun afbeeldingen en het belang van het verkrijgen van afzonderlijke toestemming voor elk gebruik van het beeldmateriaal. Daarnaast benadrukt de uitspraak ook de ernst van het inbreuk maken op privacyrechten en de financiële gevolgen die dat kan hebben voor een ondernemer.

Als ondernemer is het dus belangrijk om te beseffen dat het gebruik van afbeeldingen van werknemers zowel waardevol als risicovol kan zijn. Zorg er daarom voor dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt met werknemers over het gebruik van hun afbeeldingen, en zorg ervoor dat afzonderlijke toestemming wordt verkregen voor elk gebruik van het beeldmateriaal. Door dit te doen, kunt u als ondernemer voorkomen dat u voor onaangename verrassingen komt te staan en kunt u de privacyrechten van uw werknemers respecteren.