Bedrijven in de EU moeten specifiek aangeven aan welke partijen ze persoonsgegevens verkopen, volgens een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. De uitspraak kwam tot stand in een zaak waarin een Oostenrijker zich beriep op artikel 15 van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook wel het inzagerecht genoemd, en wilde weten aan welke bedrijven zijn gegevens waren verkocht door de Österreichische Post. Het Hof oordeelde dat de informatie onder het inzagerecht zo nauwkeurig mogelijk moet zijn en dat een verwerkingsverantwoordelijke de specifieke ontvangers moet noemen. Bedrijven mogen echter weigeren informatie te verstrekken als het verzoek ongegrond of buitensporig is, zoals bijvoorbeeld bij repetitieve aanvragen.

De uitspraak van het Europees Hof van Justitie waarin bedrijven verplicht worden om specifiek aan te geven aan welke partijen zij persoonsgegevens verkopen, kan leiden tot hogere controle en meer boetes voor ondernemers die niet voldoen aan de AVG. Hier zijn een aantal redenen voor:

  1. Verhoogde transparantie: De uitspraak verplicht bedrijven om meer transparantie te geven over de verkoop van persoonsgegevens. Dit maakt het voor consumenten eenvoudiger om te weten aan wie hun gegevens zijn verkocht en maakt het voor toezichthouders gemakkelijker om te controleren of bedrijven de regels volgen.
  2. Meer verantwoordelijkheid voor bedrijven: Door specifieke bedrijven te moeten noemen, worden bedrijven meer verantwoordelijk voor de verkoop van persoonsgegevens. Als ze niet voldoen aan deze verplichting, kunnen ze worden aangeklaagd voor overtreding van de AVG.
  3. Hogere boetes: Onder de AVG kunnen bedrijven worden bestraft met hoge boetes als ze de regels niet volgen. Aangezien de uitspraak van het Hof de verantwoordelijkheid van bedrijven verhoogt, kan dit leiden tot meer boetes voor bedrijven die niet voldoen aan de verplichting om specifieke bedrijven te noemen.
  4. Toezicht: Toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens hebben meer middelen om bedrijven te controleren en te handhaven. Dit kan leiden tot een grotere druk op bedrijven om te voldoen aan de regels en kan ook leiden tot meer boetes voor bedrijven die niet voldoen aan de verplichtingen.