Door de komst van de nieuwe Europese privacywet (AVG) hebben mensen meer privacyrechten. Maar weten Europeanen eigenlijk wel welke rechten ze hebben op het gebied van privacy en gegevensbescherming? Op verzoek van de Europese Commissie heeft onderzoeksbureau Kantar een enquête gehouden onder ruim 27.500 Europeanen. Hieruit blijkt dat Nederlanders zich bovengemiddeld bewust zijn van de privacyrechten die ze sinds de invoering van de AVG hebben.

 

Nederlanders scoren bovengemiddeld

In het onderzoek werd aan Europeanen gevraagd of zij van de AVG hebben gehoord. Nederland scoort daarbij erg hoog; 87% van de Nederlanders heeft van de AVG gehoord, dit tegenover het Europese gemiddelde van 67%.

Interessanter is het om te kijken naar de bekendheid met de privacyrechten. In de enquête werd respondenten gevraagd of zij bekend zijn met zes verschillende rechten die zijn opgenomen in de AVG.

Bij vier van de zes rechten scoort Nederland als beste van alle 28 lidstaten van de EU. Het gaat om het recht op inzage (86% van de Nederlanders is hiermee bekend, tegen een EU-gemiddelde van 65%), het recht op rectificatie (80%van de Nederlanders, tegen een gemiddelde van 61%). Ook zijn Nederlanders het vaakst bekend met het recht van bezwaar (het recht om je af te melden voor digitale reclame (81%, tegenover een EU-gemiddelde van 59%) en het recht op vergetelheid (77%, gemiddeld in de EU is het aandeel 57%).

Het recht op menselijke blik bij besluiten is het minst bekend onder Europeanen. Slechts 41% is zich hiervan bewust. Nederland scoort net iets beter dan het EU-gemiddelde met 43%.

 

Privacyrechten actief uitoefenen

We gaan van een ‘ik heb niets te verbergen cultuur’ naar een cultuur waarin mensen hun gegevens bewuster delen en als strikt persoonlijk eigendom zien. Nederlanders zijn zich dus erg bewust van hun privacyrechten en zullen deze ook actief uitoefenen. Dat blijkt ook wel uit de cijfers. De privacytoezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens, kreeg vorig jaar ruim 11.000 privacyklachten, 4.000 tips en 21.000 datalekmeldingen binnen.

Kor de Boer van Privacy Zeker: “We horen vaak van ondernemers dat hun klanten zich steeds meer zorgen maken als het gaat om privacy. Daarom zijn ze nóg kritischer en eisen ze van een bedrijf dat er goed wordt omgegaan met persoonlijke gegevens.”

Wanneer je als ondernemer kunt aantonen dat de privacyzaken binnen jouw bedrijf goed op orde zijn werkt dit in je voordeel. Op deze manier laat je zien dat jij je klanten en leveranciers serieus neemt en dat hun gegevens veilig zijn bij jou. Maak van privacy dus een USP.

 

Hulp bij privacy? Privacy Zeker helpt mkb-ondernemers en zzp’ers om te kunnen voldoen aan de privacywetgeving. Vanaf 175 euro per jaar krijgen ondernemers alle tools, documenten en persoonlijke begeleiding. Kijk hier voor meer informatie. 

 

Bron: Nu.nl