Het jaar 2018 was een mijlpaal voor privacybescherming. Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gisteren, op de dag dat ze haar jaarverslag over 2018 publiceerde. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De toezichthouder bevordert dat organisaties, maar ook mensen zelf, hun verantwoordelijkheid nemen om persoonsgegevens te beschermen. In 2018 hebben 27.000 mensen de AP telefonisch benaderd over de privacywet. Ter vergelijking, in 2017 waren dat er maar 9.500. Daarnaast kwamen er ruim 11.000 privacyklachten, 4.000 tips en 21.000 datalekmeldingen binnen.

 

In 2018 veel aandacht voor voorlichting

Voorzitter Aleid Wolfsen: “Wij hebben er in 2018 bewust voor gekozen om ons vooral te richten op voorlichting, normuitleg en normoverdracht in de eerste periode nadat de nieuwe privacywet ging gelden. In 2019 blijven we voorlichting geven om de naleving van de privacywetgeving te bevorderen. Tegelijkertijd gaan we steviger inzetten op handhaving nu organisaties bekender zijn met de nieuwe privacywet.”

 

Eerste boetes komen er dit jaar aan

De boodschap van de toezichthouder is duidelijk, 2019 is een jaar dat privacyschenders echt moeten oppassen. In 2019 is het menens en gaat de AP serieus handhaven. Ook in een interview met het FD benadrukt Wolfsen dat de privacywaakhond klaar is om zijn tanden te laten zien. Aleid Wolfsen: ‘Er lopen nu meerdere onderzoeken, die zijn serieus en we lopen ook tegen serieuze overtredingen aan. Gelooft u mij: de eerste boetes komen er dit jaar aan.’ In een interview met het AD geeft Aleid Wolfsen aan wat de grote prioriteiten zijn: overheid, datalekken, de zorgsector en datahandel.

 

Zorgen over privacy

Nederlanders maken zich zorgen over hun privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens liet een onderzoek doen waaruit bleek dat maar liefst 94% van de mensen zich zorgen maakt over de bescherming van hun persoonsgegevens. Mensen maken zich vooral zorgen over misbruik van hun identiteitsbewijs, het volgen van hun online zoekgedrag en wifitracking. Bij uitstek situaties waarin mensen de grip op hun persoonsgegevens kwijt zijn.

 

Huilend aan de lijn

Dat mensen zich zorgen maken over hun privacy merken ze ook bij de klachtenlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens. In het AD vertelt Aleid Wolfsen dat hij eens per drie weken meeluistert bij de klachtenlijn. Zo hoort hij wat er leeft bij mensen die vrezen dat hun persoonsgegevens niet veilig zijn. Aleid Wolfsen: ‘Dan komt er echt van alles voorbij. Laatst hing een vrouw echt huilend aan de lijn. Ze had onmin met iemand uit de buurt, die ook in het plaatselijke ziekenhuis werkte, en tot haar grote schok confronteerde die buurtgenoot haar met haar eigen medische gegevens. Dat kan niet.’

 

Iedereen moet aan de privacywetgeving voldoen

In het interview in het FD spreekt Aleid Wolfsen ook over het midden- en kleinbedrijf als reactie op de uitspraak van MKB Nederland dat in het mkb 99% de wet niet naleeft. De reactie van Wolfsen is duidelijk: ook mkb’ers lopen risico op sancties. Iedereen moet voldoen aan de privacywetgeving. 

Privacy Zeker helpt mkb-ondernemers en zzp’ers om te kunnen voldoen aan de privacywetgeving. Vanaf 175 euro per jaar alle tools, documenten en persoonlijke begeleiding. Kijk hier voor meer informatie. 

 

Bronnen:

Artikel in het FD en het AD.

Nieuwsbericht en jaarverslag 2018 van Autoriteit Persoonsgegevens