De nieuwe privacywet (AVG) trad eind mei 2018 in werking. Maar hoe zit het met de toepassing van de AVG? Het consumentenprogramma Radar ging op onderzoek uit en sprak met Aleid Wolfsen, van de Nederlandse privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bedrijven hebben verantwoordingsplicht

De AVG versterkt de privacyrechten van consumenten en eist van bedrijven en organisaties om verwerking van persoonsgegevens te verantwoorden. Bedrijven krijgen hierdoor meer verplichtingen als het gaat om de privacy van consumenten. Consumenten krijgen juist meer rechten als het gaat om controle over hun persoonsgegevens.

Het regent privacyklachten

Bijna tienduizend mensen hebben het afgelopen halfjaar een privacyklacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De meeste klachten (32 procent) gaan over privacyrechten, zoals het recht op inzage en op verwijdering van informatie. Veel organisaties vragen bijvoorbeeld om een kopie van een identiteitsbewijs voordat ze gegevens willen verwijderen, maar dat mag in veel gevallen niet.

Toepassing AVG

Er zijn sinds de invoering van de wet situaties van organisaties, bedrijven en overheid waarin de AVG verkeerd wordt ingezet. In de aflevering van Radar zie je een aantal voorbeelden van deze verkeerde toepassing van de AVG. Je bekijkt het fragment hier: 

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/privacywet-avg-als-joker/ 

Autoriteit Persoonsgegevens is aan het opschalen

Radar sprak met Aleid Wolfsen, de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bedrijven, verenigingen en stichtingen die zich niet aan de AVG houden kunnen een hoge boete opgelegd krijgen (tot €20 miljoen of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet). Dit is niet mis. In het interview met Radar benadrukte Wolfsen nogmaals de correctiemogelijkheden die de AP heeft en het feit dat ze aan het opschalen zijn. De eerste dwangsom is opgelegd en ook het eerste verwerkingsverbod is opgelegd. De AP heeft twee nieuwe bestuursleden benoemd, waarvan er een is gestart per 1 januari j.l. en een zal starten per 1 februari. Hiermee is het bestuur van de AP op volle sterkte.

Ook in andere Europese landen zijn inmiddels de eerste boetes uitgedeeld. Na de invoering van de AVG in 2018 wordt 2019 het jaar van handhaving.

Is jouw bedrijf al AVG-proof? Privacy Zeker helpt MKB-ondernemers en zzp’ers om te kunnen voldoen aan de privacywetgeving. Meer informatie vind je hier.