Sinds mei 2018 zijn bedrijven verplicht om te voldoen aan de privacywetgeving (AVG). De AVG draait om persoonsgegevens en de bescherming daarvan. Naast juridische maatregelen worden er ook eisen gesteld aan de beveiliging. Werknemers dragen allemaal hun steentje bij. Zijn zij zich bewust wat persoonsgegevens zijn en hoe ze hier op een goede manier mee om moeten gaan? De meeste datalekken worden nog steeds veroorzaakt door menselijke fouten. Bewustwording rondom privacybescherming is dus een belangrijke stap.

Training

Het trainen van het personeel (bijvoorbeeld via een privacy workshop) kan veel problemen voorkomen. Klanten van Privacy Zeker, en hun medewerkers, kunnen ook een online privacy training volgen, op een moment dat het hen uitkomt. De e-learning is onderdeel van het abonnement. “Onze ervaring is dat de privacy training goed werkt, wij maken de (soms taaie) wetgeving toegankelijker en gebruiken concrete voorbeelden. We merken dat het goed wordt opgepikt. Werknemers begrijpen waarom privacy belangrijk is, waarschijnlijk omdat ze er zelf in het dagelijkse leven ook veel mee te maken hebben”, aldus Kor de Boer, commercieel directeur van Privacy Zeker.

 

Nieuwe wetgeving

De AVG wordt nog massaal overtreden. De schatting is dat nog geen 30% van alle bedrijven in Nederland de privacyzaken op orde heeft. Binnenkort zal, naast de AVG, ook de e-privacyverordening van kracht zijn. Deze wet richt zich op de verwerking van persoonsgegevens voor elektronische communicatiediensten en zal ook gelden voor bijvoorbeeld WhatsApp, Facebook Messenger en Skype. Voor ondernemers en werknemers kan dit betekenen dat er extra maatregelen moeten worden genomen.

Wil je weten hoe Privacy Zeker je kan helpen om te voldoen aan de privacywetgeving? Kijk dan hier.