kerk-avg-ervaring-met-privacy-zekerOnze klanten aan het woord: Eduard Wustenveld

De AVG geldt voor alle bedrijven, stichtingen en verenigingen, groot en klein. Ook kerken verwerken persoonsgegevens. Eduard Wustenveld is de oprichter en eigenaar van kerkSPOT: een software dienstverlener voor kerken en zendingsorganisaties. We spraken Eduard over de privacywetgeving en zijn ervaringen met Privacy Zeker.

 

1. Waarom is de privacywetgeving belangrijk voor kerkSPOT?

Eduard: “Wij werken bij kerkSPOT aan een SaaS product voor kerken en zendingsorganisaties. SaaS staat voor “Software as a Service” en houdt in dat kerken en zendingsorganisaties via een abonnementsmodel gebruik kunnen maken van onze software. Binnen die software bieden we ondersteuning op het vlak van communicatie, administratie en organisatie. Hiermee kan er onder andere een ledenadministratie worden bijgehouden waarin natuurlijk persoonsgegevens verwerkt worden.

Vanaf het moment dat we de software zijn gaan ontwikkelen hebben we hierbij de privacy van alle geregistreerde personen (leden, gasten, donateurs en noem maar op) in het achterhoofd gehouden. Het is binnen de software mogelijk dat leden van een kerk inloggen en elkaar kunnen vinden. Dat betekent dat personen elkaars gegevens kunnen zien en niet alleen een secretariaat. We vonden het daarom vanaf het begin af aan al van groot belang dat deze personen zelf hun gegevens kunnen muteren en invloed hebben op wat er zichtbaar mag zijn. Privacy is immers niet iets dat van bovenaf gewaarborgd moet worden. Degene van wie de gegevens zijn zou hier invloed op moeten hebben. Zo zouden we zelf ook behandeld willen worden.

Privacy is dus iets dat vanaf de start in het DNA van kerkSPOT zit verweven. In 2016, toen we drie jaar onderweg waren met kerkSPOT, is de nieuwe privacywetgeving in werking getreden. Toen werd het ineens heel erg juridisch. We zijn een hele praktische, hands-on organisatie dus om ineens je privacy-maatregelen in een dergelijk jargon te lezen was wel heel erg wennen.”

 

2. Waar liep je tegenaan in de voorbereiding voor de AVG? 

Eduard: “Toen ik de privacywetgeving net onder ogen kreeg – een dikke stapel papier met allemaal juridische taal – had ik heel eerlijk gezegd zoiets van “ik heb er geen zin meer in”. Dingen die heel logisch zijn werden ineens ontzettend moeilijk gemaakt, althans dat was de eerste indruk die ik ervan had. Ondertussen waren we druk bezig om onze start-up van de grond te krijgen, wat vaak weken van 60 uur betekende. En daar kwam dit dan ineens bij. We zijn toen enorm op zoek gegaan naar mensen die eventueel konden helpen, en ik heb avondenlang geprobeerd alle stukken te ontcijferen. Maar het liep op niets uit en er ging daardoor kostbare tijd en energie verloren.

Zoals de naam van kerkSPOT al doet vermoeden zijn we begonnen vanuit een gevoel van roeping. Al die tijd vertrouwde ik erop dat alles wat nodig is om de missie te doen slagen op het juiste moment en op de juiste manier zich zal ontvouwen. Op die manier heb ik toen alle vraagtekens rondom de AVG losgelaten in het vertrouwen dat de juiste mensen op het juiste moment op m’n pad zouden komen. Dat klinkt niet als een “solid businesscase” maar soms komt ondernemen, net als het leven, neer op wandelen zonder te zien (by faith not by sight).

Door deze keuze kwam er weer tijd vrij om andere projecten op te pakken. Zo is er in de tussentijd een app ontwikkeld, is ons hele backend over de kop gegooid, is er een ticket-systeem ontwikkeld en mogelijkheden bedacht waarop kerken en zendingsorganisaties eenvoudig giften kunnen ontvangen. En terwijl we hier zo mee bezig waren kwam ineens Privacy Zeker in beeld. En inderdaad op precies het juiste moment!”

 

3. Wat zijn je ervaringen met Privacy Zeker?

Eduard: “Aan de hand van een handige actielijst is kerkSPOT onder de loep gelegd en zijn er diverse belangrijke documenten opgesteld. Technisch waren we helemaal op orde, het kwam vooral neer op papierwerk waarin we dingen moesten beschrijven.

Wat ik helemaal fantastisch vind aan Privacy Zeker is de helpdesk. Telkens wanneer ik vragen heb kan ik die neerleggen en krijg ik een goed en uitgebreid antwoord. Zeker in het begin was dit heel handig, we hebben op basis van hun informatie nog een aantal aanpassingen gemaakt in de software waardoor onze relaties makkelijker aan de slag konden met hun deel van het papierwerk. Waar Privacy Zeker ook om te prijzen is, is dat ze durven aan te geven het antwoord op een vraag even niet te weten. En vervolgens de tijd nemen om het uit te zoeken waarna ik alsnog een goed onderbouwd antwoord krijg waar ik verder mee kan.

 Ik beveel Privacy Zeker van harte aan. Niet alleen aan kerken of zendingsorganisaties. Maar ook aan MKB bedrijven, verenigingen en stichtingen.”

 

Benieuwd hoe Privacy Zeker ook jouw bedrijf kan helpen om AVG-proof te worden? Klik hier.