Bijna 10.000 mensen dienen privacyklacht in bij privacywaakhond

Het regent privacyklachten. Eind juni meldden we dat er al ruim 600 klachten waren ingediend (link). Nu meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat bijna 10.000 mensen het afgelopen half jaar een privacyklacht hebben ingediend. De meeste mensen klagen over de schending van hun privacyrechten, als er meer gegevens worden uitgevraagd dan noodzakelijk en over het ongewenst doorgeven van hun persoonsgegevens aan derden.

 

Sectoren

De sectoren waarover de AP de meeste klachten ontvangt zijn zakelijke dienstverleners (41%), de IT-sector (12%) en de overheid (10%). Op de voet gevolgd door de financiële instellingen en zorginstellingen.

Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: “Ik vind het bemoedigend dat veel mensen actief opkomen voor hun privacyrechten door bij de AP een klacht in te dienen. Goed dat mensen het er niet bij laten zitten. Daarmee geven ze een serieus signaal aan een organisatie zodat andere mensen niet in dezelfde situatie terecht komen. Tegelijkertijd is dit een reden tot zorg. Er moet nog veel gebeuren bij organisaties.”

 

Onderwerp van klachten

Op de site van de AP staat dat de meeste klachten (32%) gaan over een schending van een privacyrecht gaan. Bijvoorbeeld het recht op inzage en het recht op verwijdering. Mensen krijgen bijvoorbeeld geen inzage in hun gegevens als ze daarom vragen of ondervinden drempels als zij persoonsgegevens verwijderd willen hebben. Veel organisaties vragen bijvoorbeeld om een kopie van een identiteitsbewijs, voordat zij gegevens willen verwijderen. Omdat dit in veel gevallen niet mag heeft de AP via de website de voorlichting hierover uitgebreid.

Verder meldt de AP dat mensen ook vaak (15%) klagen wanneer meer gegevens worden uitgevraagd dan noodzakelijk, bijvoorbeeld het BSN bij het aanmaken van een account bij een brillenwinkel of bij aanmelding bij een rijschool. Daarnaast gaan veel klachten (12%) over organisaties die persoonsgegevens doorgeven aan derden terwijl mensen dit niet weten of willen.

 

Wil je het volledige artikel lezen? Kijk dan op deze site van de Autoriteit Persoonsgegevens.