Wat mag je werkgever aan je vragen als je ziek bent?

ziek-avg-werkgeverWellicht heb je het wel eens meegemaakt: je meldt je ziek op je werk en je baas vraagt wat je mankeert. Moet je hier antwoord op geven of mag je ook zwijgen over je medische klachten? We schreven al eerder dat Nederlanders nauwelijks op de hoogte zijn van hun privacyrechten. Daarom zoeken we nu uit welke privacyrechten je hebt als werknemer in geval van ziekte. En wat mag je werkgever wél vragen?

 

Gegevens over je gezondheid

De AVG draait om bescherming van persoonsgegevens en door de komst van de AVG hebben mensen meer privacyrechten. De wet maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en ‘bijzondere persoonsgegevens’. Gegevens over je gezondheid vallen in de laatste categorie. Bijzondere persoonsgegevens worden extra door de wet beschermd.

 

Zwijgen mag

In de meeste gevallen zal je werkgever uit goede bedoeling en uit bezorgdheid vragen wat je mankeert, wanneer je je ziekmeldt. Maar je werkgever mag helemaal niet vragen naar je medische situatie. Je hoeft als werknemer niet te vertellen waar je last van hebt. Een telefoontje naar je baas met de mededeling ‘ik ben ziek en ben niet in staat om te komen werken’ is dus genoeg. Het is je goed recht om niet te vertellen wat je hebt, aangezien het gaat over jouw gezondheid en dus jouw privacy.

 

Wat mag je werkgever wel vragen?

Als werkgever mag je dus niet vragen naar de medische situatie van je werknemer, maar je mag wel werkgerelateerde vragen stellen. Of er bijvoorbeeld afspraken in je agenda staan die nu verzet moeten worden en hoe je te bereiken bent. Wanneer je bijvoorbeeld op een ander adres verblijft omdat iemand je moet verzorgen. Je werkgever mag ook vragen wanneer je verwacht weer terug te zijn op werk. Wanneer je namelijk voor lange tijd ziek bent, moet je werkgever maatregelen treffen om jouw werk op te vangen.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels opgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers. Hierin staat dat een werkgever de volgende gegevens over de gezondheid van een werknemer mag vragen en registreren:

-het telefoonnummer en (verpleeg)adres;

-de vermoedelijke duur van het verzuim;

-de lopende afspraken en werkzaamheden;

 

Bovendien mag je vragen en registreren of:

-de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt);

-de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;

-er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).

 

Bedrijfsarts mag wel vragen stellen

De bedrijfsarts mag natuurlijk wel vragen stellen over je gezondheid en medische gegevens. Maar hij of zij mag dit niet doorgeven aan je werkgever, vanwege het beroepsgeheim. De bedrijfsarts of arbodienst mag volgens de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens alleen de volgende gegevens over de gezondheid van een werknemer aan de werkgever geven:

-de werkzaamheden waartoe de werknemer niet meer of nog wel in staat is (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen);

-de verwachte duur van het verzuim;

-de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is (gebaseerd op functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen);

-eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de re-integratie moet treffen.

 

Wil je de volledige beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers bekijken? Kijk dan hier.