Privacy Zeker AVGBoete

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 600.000 euro. Uber krijgt de boete nog onder de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de voorloper van de AVG. Onder de Wpb gold een lagere maximale boete. Met de nieuwe wetgeving had deze boete nog veel hoger kunnen uitvallen. De boete is opgelegd omdat de taxi-organisatie een datalek niet tijdig heeft gemeld binnen de wettelijke 72 uur en de procedure niet goed heeft afgehandeld.

MKB

Eerder vorige week kreeg ook een MKB organisatie in Duitsland een boete van 20.000 euro. Dit in verband met het onjuist omgaan met wachtwoorden en inloggegevens. De boetes laten zien dat de Autoriteit Persoonsgegevens is begonnen met handhaven. Iedere organisatie in Nederland die persoonsgegevens verwerkt moet aan de AVG/GDPR wetgeving voldoen. “Wij schatten dat ruim 70% van alle organisaties in Nederland nog geen, of niet voldoende maatregelen hebben genomen. Wanneer je niet voldoet aan de privacywetgeving is de kans op boetes, en dus ook hogere boetes, aanzienlijk gestegen”, aldus Kor de Boer, commercieel directeur Privacy Zeker.

Klachten

Naast het optreden bij datalekken neemt de Autoriteit Persoonsgegevens ook klachten in behandeling die te maken hebben met de schending van de privacy. Het aantal klachten die de Autoriteit binnenkrijgt stijgt explosief.

 

Privacy Zeker helpt MKB-ondernemers en zzp’ers om te kunnen voldoen aan de privacywetgeving. Wil je meer informatie over de dienstverlening? Kijk dan hier.