NRC: Verenigingen worstelen nog met nieuwe privacywet

Clubs hebben nu vijf maanden te maken met de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uit een enquête onder NRC-lezers blijkt dat veel verenigingen nog twijfelen over de nieuwe privacyregels. Volgens het NRC maakt de toezichthouder het niet duidelijker. De krant noemt een aantal voorbeelden van zaken waar verenigingen mee worstelen, zoals beveiligd communiceren, foto’s achter een wachtwoord en ledenlijsten niet onbewaakt achter de bar in het clubhuis leggen. Toch worstelen ze er nog flink mee, blijkt uit de enquête. Van de 220 respondenten was iets meer dan de helft gewoon lid, de rest bestuurslid.

NRC: “Grootste struikelblok zijn foto’s van activiteiten die clubs graag op hun website en sociale media plaatsen. Niet alleen leuk voor de leden en ouders, vaak ook belangrijke marketing. Privacyregels gooien echter roet in het eten. Dat soort beelden mogen namelijk „in principe” niet openbaar gemaakt worden zonder toestemming vooraf van de geportretteerde, volgens de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij kinderen onder de zestien is toestemming nodig van de ouders.”

Je leest het volledige bericht op de NRC-site.

Wist je dat Privacy Zeker er ook is voor verenigingen? Meer informatie vind je hier.