AVG: veel bedrijven zijn al 100 dagen in overtreding

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet, de AVG, van kracht. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op naleving van de wet, meldde eind juni al dat er al ruim 600 klachten waren ingediend. De AP meldt ook dat veel mensen problemen ondervinden met het verwijderd krijgen van hun persoonsgegevens. Bijna een derde van de klachten gaat hierover. Daarnaast klagen mensen dat zij hun gegevens niet mogen inzien en over ongewenste verstrekking van hun gegevens aan derden.

Het blijkt dus dat mensen zich bewust zijn van hun privacyrechten en dat ze van bedrijven verwachten dat er op een juiste manier wordt omgegaan met hun persoonsgegevens.

AVG: veel bedrijven zijn al 100 dagen in overtreding

100 dagen AVG

De AVG is nu al 100 dagen van kracht. Nog steeds merken wij dat veel bedrijven nog niet voldoen aan de wet en daarmee dus in overtreding zijn. Een grote misvatting is dat de AVG alleen geldt voor grote bedrijven die met veel data werken, maar niets is minder waar.

De AVG is een Europese wet die geldt voor álle bedrijven, verenigingen en stichtingen die persoonsgegevens verwerken. Zowel voor grote multinationals zoals Shell en Unilever als voor MKB-ondernemers en zzp’ers – en alles daar tussenin. Dus ook als ondernemer ben je verplicht om aan de AVG te voldoen en zul je maatregelen moeten nemen. Je moet kunnen aantonen dat je je aan de wet houdt.

Privacy Zeker: eenvoudig en betaalbaar voldoen aan de wetgeving

Een ding staat vast; je moet dus voldoen aan de privacywetgeving. Maar wie kan je daarbij helpen?

Alles zelf doen is natuurlijk een optie, maar dit is een tijdrovende en risicovolle klus. De ervaring leert dat veel MKB-ondernemers en zzp’ers niet de volledige kennis in huis hebben met betrekking tot de privacywet. Je kunt natuurlijk ook een advocaat inhuren. Dit is vaak erg duur en als je naderhand nog vragen hebt, krijg je weer een factuur. Dat tikt dus aardig aan.

Wij van Privacy Zeker begrijpen dat er veel op je afkomt en dat je liever bezig bent met ondernemen in plaats van alle administratieve zaken die bij de AVG komen kijken. Duidelijk, toegankelijk, eenvoudig en betaalbaar.

Duidelijk en eenvoudig

Ons programma helpt je om op een eenvoudige manier te zien aan welke verplichtingen je moet voldoen en hoe je hier, met onze hulp, aan kunt voldoen. Wij stellen de benodigde documenten op voor jouw onderneming. Deze vind je, samen met het datalekregister en verwerkingsregister, op je eigen dashboard.

Verandert er iets in de privacywetgeving? Geen probleem. Wij houden je op de hoogte over de consequenties die dit kan hebben voor jouw onderneming en helpen je verder.

Toegankelijk

Onze helpdesk met privacy-experts staat voor je klaar en beantwoorden je vragen over de privacywetgeving, jouw privacyreglement en het gebruik van ons programma. Ook bij een eventueel datalek nemen wij, na jouw melding, contact met je op om de te nemen maatregelen te bespreken.

Betaalbaar

Met een abonnement afgestemd op jouw onderneming blijft Privacy Zeker altijd betaalbaar. En je kunt altijd bij onze helpdesk terecht met je vragen, daar sturen wij geen extra factuur voor.

Word nu Privacy Zeker

Of kijk hier voor meer informatie.