Privacy is het nieuwe duurzaam

Privacy is het nieuwe duurzaamPrivacy, data en de AVG worden vaak bestempeld als een puur juridisch en beveiligingsthema. In plaats van de wil om ethisch en duurzaam te handelen confronteert de advocatuur haar klanten met de plicht die deze ondernemers wettelijk hebben om aan de wet te voldoen. Uiteraard wordt de nadruk gelegd op het risico op enorme boetes, imagoschade en ander onheil. 

Aansprakelijk

De privacywet valt onder bestuurlijke aansprakelijkheid. De zaken op een correcte wijze regelen is een must, maar zou je als ondernemer niet eerder vanuit een intrinsieke motivatie moeten willen voldoen aan de AVG? Data-ethiek gaat verder dan de wetgeving. Met een reglement, een register en andere benodigde documenten zet je de eerste stap, maar dan ben je er nog niet. Om echt maatschappelijk verantwoord te gaan ondernemen zul je in je organisatie daadwerkelijk maatregelen moeten nemen. Hoe gaan je werknemers om met de gegevens van klanten en collega’s? Welke aantoonbare maatregelen heb je genomen en staat privacybescherming continu op de agenda?

Datalekken

Er vinden op grote schaal datalekken plaats en vrijwel al deze lekken zijn te wijten aan menselijk handelen. De invoering van de AVG is rijkelijk laat en bij het ontwerpen van het internet waren we op zijn zachtst gezegd naïef. Het zal nog een aantal generaties duren voordat we kunnen spreken van goed ontworpen data-ethiek, die maatschappelijk gedragen wordt.

MVO

Door privacy en data te koppelen aan MVO wordt het bewustzijn bij alle betrokken partijen hoger en zal er automatisch zorgvuldiger omgegaan worden met persoonsgegevens en de verwerking daarvan. Wanneer een organisatie de keuze maakt om persoonsgegevens te verwerken, komt daar automatisch de verplichting bij dat je dit op een nette wijze doet, net zoals bij afvalverwerking, groene stroom en personeelsbeleid. Klanten hebben binnen de AVG meer rechten en zijn zich hiervan bewust. Ze verwachten van bedrijven dat er op een juiste manier wordt omgegaan met persoonsgegevens. Zo niet, dan hebben ze middels de AVG een stok om mee te slaan.

Cultuur

We gaan van een ‘ik heb niets te verbergen cultuur’ naar een cultuur waarin we onze gegevens bewuster delen en als strikt persoonlijk eigendom zien. Waarom heeft de tandarts een pasfoto van mij nodig? Wat moet de kapper met mijn huisadres? Hoe minder data je als organisatie verzamelt, hoe makkelijker het is om aan de privacywetgeving te voldoen en fouten te voorkomen.

Privacy

Het aantonen dat je voldoet aan de wetgeving vanuit een MVO-perspectief is dus een goede manier om problemen met relaties te voorkomen. Een recent voorbeeld is een festival waar bezoekers een rode stip op hun voorhoofd konden plaatsen, zodat foto’s waar zij op voorkomen niet gebruiken werden door de organisatie van het festival. De organisatie toont hiermee aan dat ze de bezoekers heel serieus nemen. Overdreven? Wellicht. Het is in iedereen geval de wetgeving geweest die tot nadenken aanzet.

“Wij vermelden zeker de boetes en staan achter de wetgeving, maar het MVO-aspect is voor ons de daadwerkelijke motivatie om ondernemers te helpen goed om te gaan met persoonsgegevens. De advocatuur mist deze benadering en is er ook niet toe in staat, vanwege het verdienmodel. Het eigen uren schrijven gaat altijd voor het ontzorgen en ondersteunen van ondernemers”, aldus Kor de Boer, commercieel directeur van Privacy Zeker.

Onder de noemer privacy, people, planet en profit creëert Legal Tech organisatie Privacy Zeker, samen met haar partners en aangesloten brancheorganisaties, een wereld waar juridische zaken naast nodig, ook gunstig zijn voor ondernemers.

Word nu Privacy Zeker!