Privacy Zeker AVGDe AP (autoriteit persoonsgegevens) geeft aan dat er sinds 25 mei ruim 600 klachten zijn ingediend via de website. Bedrijven die de privacy moedwillig niet op orde hebben zullen verantwoording moeten afdragen.

Consumenten verwachten dat bedrijven op een juiste manier met persoonsgegevens omgaan. voldoen aan de AVG is een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

“Sinds 25 mei zijn de privacyrechten van mensen versterkt en kan iedereen een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ruim 600 mensen hebben dat inmiddels gedaan. De AP heeft nu de eerste 400 klachten geanalyseerd. Wat opvalt is dat veel mensen problemen ondervinden met het verwijderd krijgen van hun persoonsgegevens. Bijna een derde van de klachten gaat hierover. Daarnaast klagen mensen dat zij hun gegevens niet mogen inzien en over ongewenste verstrekking van hun gegevens aan derden. Het grootste deel van de klachten gaat over bedrijven (87%). De AP heeft alle klachten in behandeling.”

Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ruim-600-mensen-dienen-privacyklacht-bij-ap