In het kader van de aanstaande verkiezingen, het referendum inzake de Wiv (sleepwet) en de nieuwe privacywetgeving, stellen wij mensen uit het bedrijfsleven , politici en ondernemers 5 eenvoudige vragen.

5 vragen aan Kees Verhoeven, D66

Portefeuilles; Europese Zaken; Terrorisme; Inlichtingendiensten; ICT/Privacy/cybersecurity; Rijksdienst

5 vragen aan1. “De privacywetgeving is overdreven want ik heb toch niets te verbergen!”, Deze zin wordt vaak gebruikt. Wat heeft u te verbergen? 

Als het gaat om de Europese privacywet (AVG), lijkt het me alleen maar goed dat die zo snel mogelijk ingaat. Alles wat we online doen wordt vastgelegd en voor allerlei commerciële doeleinden gebruikt. De wet is gericht op het aanpakken van grote dataslurpers die aan ons verdienen, zoals Google en Facebook.

En tuurlijk, je hebt waarschijnlijk niets te verbergen. Toch moeten we terroristische netwerken monitoren om de veiligheid van onze militairen op missies te kunnen waarborgen. De Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (WIV) gaat weldegelijk over het onze nationale veiligheid. Daarvoor hebben veiligheidsdiensten wel moderne middelen nodig.

2. Wat is uw standpunt inzake de privacy voor burgers 

D66 vindt privacy zeer belangrijk. Door toenemende dataregistratie en voortschrijdende techniek staat de privacybescherming onder druk. Steeds meer persoonsgegevens en andere persoonlijke informatie wordt verzameld en bekeken. Dit gebeurt zowel door bedrijven als door de overheid. Steeds vaker worden deze gegevens gedeeld of doorverkocht.

Er is duidelijkheid nodig over waar de rode streep ligt, hoe ver jouw privacy door overheid en bedrijfsleven beïnvloed mag worden. Door de vele ontwikkelingen en technologische mogelijkheden zijn we het zicht kwijt op de verwerking van onze persoonlijke data. Wat gebeurt er met onze gegevens en wat zijn de gevolgen? Maatregelen zijn nodig om onze privacy te beschermen.

3.  De overheid helpt, middels het verstrekken van informatie, ondernemers proactief inzake de privacywetgeving. Waarom is dit belangrijk voor politiek en de ondernemer? 

Veiligheid is belangrijk voor de ondernemer. De overheid moet garanderen dat je zonder zorgen belangrijke documenten kan sturen, kan internetbankieren en bestellingen kan verwerken. Helaas zijn er ook mensen of groepen met kwade intenties. Door privacywetgeving aan te scherpen wordt de ondernemer beschermd en worden problemen voorkomen.

4 De Wiv, Voor of tegen? (en waarom?) 

Voor. D66 is altijd voor de nieuwe bevoegdheden van de wet geweest. Waar wij zorgen over hadden was de wijze waarop sommige bevoegdheden ingezet konden worden. Was dat precies genoeg? Was het effectief? Met het regeerakkoord verbetert dat. Ook komt er al na 2 jaar een evaluatie (met zo nodig een wetsaanpassing). Nu is duidelijker dan een jaar geleden hoe de wet precies uitgevoerd gaat worden (zo specifiek mogelijke datastromen kiezen) en welke ruimte de diensten hebben (bijvoorbeeld de verplichting de verkregen data tot een minimum te reduceren). Het regeerakkoord heeft daarom onze zorgen weggenomen, ook al blijven wij kritisch meekijken naar hoe de wet in de praktijk uitwerkt.

5. De privacywetgeving heeft voor veel ondernemers grote impact binnen de organisatie. Welke maatregelen moet een overheid nemen om deze druk te verlagen? 

Uiteindelijk wil de overheid natuurlijk alleen ingrijpen als het noodzakelijk en doelgericht is. Dat is het doel van de activiteiten van de overheid en dit streeft D66 ook na. Het is dan ook belangrijk dat de overheid goed afweegt wanneer er precies ingegrepen moet worden. Achter de schermen moet er voor gezorgd worden dat je veilig het internet op kan, de burger en de ondernemer moeten hiervan vervolgens weinig merken. Voorlichting en goede informatie komt dan ook zeker ten goede van privacy van Nederlanders.