In het kader van de aanstaande verkiezingen, het referendum inzake de Wiv (sleepwet) en de nieuwe privacywetgeving, stellen wij mensen uit het bedrijfsleven , politici en ondernemers 5 eenvoudige vragen.

 

5 vragen aan Henk Krol, Fractievoorzitter 50PLUS

1 “De privacywetgeving is overdreven want ik heb toch niets te verbergen!”,Deze zin wordt vaak gebruikt. Wat heeft u te verbergen?

Naarmate ik ouder word… hooguit enkele onderdelen van mijn lichaam.

2 Wat is uw standpunt inzake de privacy voor burgers 

Privacy voor burgers is belangrijk, maar in deze tijd – waarin internationaal terrorisme helaas ook een rol speelt (die we niet moeten overdrijven) – moeten we steeds weer een afweging maken tussen verschillende belangen. 

3 De overheid helpt, middels het verstrekken van informatie, ondernemers pro-actief inzake de privacywetgeving. Waarom is dit belangrijk voor politiek en de de ondernemer?

Iedereen moet wennen aan veranderende situaties. Daarbij is informatie van de overheid gewenst, maar zeker niet zaligmakend. 

4 De Wiv, Voor of tegen? (en waarom?)

Uiteindelijk voor, maar met moeite.

5 De privacywetgeving heeft voor veel ondernemers grote impact binnen de organisatie. Welke maatregelen moet een overheid nemen om deze druk te verlagen?

Ook dit moeten we samen doen, overheid, ondernemers, organisaties én burgers.