“Privacybeleid basisscholen en voortgezet onderwijs dramatisch slecht”

Amsterdam 8 januari 2018, Scholen in het basis en voortgezet onderwijs voeren geen of nauwelijks privacybeleid. Gegevens van scholieren en ouders worden ongevraagd doorgegeven aan andere partijen en datalekken zijn aan de orde van de dag; meldt Legaltech organisatie Privacy Zeker uit Amsterdam.

Met het oog op de nieuwe privacywetgeving die 24 mei 2018 van kracht is moeten scholen voldoen aan strenge regels. Vrijwel geen enkele school in Nederland heeft de zaken op orde. Zo hebben ouders bijvoorbeeld het recht op inzage. Dit houdt in dat een school alle gegevens die zij hebben over ouder en kind moeten vrijgeven aan de ouder indien deze hierom vraagt. Hiervoor zijn doorgaans geen processen ingericht en de informatie over leerlingen is voor vrijwel alle medewerkers inzichtelijk.

Er zijn scholen die zonder toestemming van ouders onderzoeken afnemen bij minderjarige scholieren die gaan over seksualiteit, verslaving en het inkomen van ouders. Gegevens zoals huisadressen en email van kinderen en ouders worden doorgegeven aan commerciële partijen.

Pasfoto’s van leerlingen worden verspreid op internet en via de mail naar niet bevoegde personen. Vertrouwelijke informatie over kinderen komen via de rugzak van de kinderen bij de ouders terecht.

“Een groot gedeelte is ongetwijfeld onkunde maar om die reden niet minder belangrijk. Het gaat om minderjarige personen en bijzondere persoonsgegevens, scholen moeten veel extra  maatregelen nemen om op korte termijn te kunnen voldoen aan de privacywetgeving.” Aldus Kor de Boer, Commercieel Directeur van Privacy Zeker.