Datalek vaak menselijke fout.

Je hebt zomaar op een link geklikt! Dat moet je dus nooit doen! hoe verleidelijk het ook is.

Waarom niet? Voor dat je het weet heb je een virus op je computer, Je stopt toch ook niet zomaar een gevonden USB stick in je computer, toch? Privacy Zeker helpt bedrijven om te voldoen aan de nieuwe Privacywetgeving.

Met onderstaande tips ben je al een heel eind maar als je echt aan de slag wilt gaan kun je altijd onze workshop aanvragen.

  • Zorg voor interne procedures voor het omgaan met persoonsgegevens (bijvoorbeeld hoe om te gaan met een verzoek om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens) en datalekken.

  • Organiseer een informatiesessie met het hele personeel, je geeft hierin het belang aan, vertelt wat persoonsgegevens zijn, hoe je ze gaat helpen zodat ze hier goed mee omgaan en wat het belang voor jullie bedrijf is.

  • Laat je personeel een online trainingsprogramma volgen om ze vertrouwd te maken met persoonsgegevens, wat er allemaal fout kan gaan (bijvoorbeeld een datalek), wat je interne procedures zijn en hoe ze moeten omgaan met een datalek. Er zijn bedrijven die dit voor je kunnen opzetten of je sluit je aan bij een certificering waarbij dit voor je wordt geregeld.

  • Wijs iemand aan bij je bedrijf, intern of extern, waar je medewerkers terecht kunnen met vragen over de procedures en persoonsgegevens in het algemeen.

  • Oefen ook eens hoe je medewerkers in verschillende situaties omgaan met bijvoorbeeld een vraag van een klant om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. Of simuleer wat je doet bij een datalek. Dit voorkomt veel problemen en onduidelijkheden wanneer dit zich onverhoopt voordoet.