Bijzondere persoonsgegevens en de privacywetgeving

Sommige persoonsgegevens zijn gevoeliger dan andere, daarom zijn specifiek benoemde gegevens bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens krijgen van de privacywetgeving een speciale behandeling. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn:

  • Ras of etnische afkomst;
  • Politieke opvattingen;
  • Religie of overtuiging;
  • Gegevens over de gezondheid.

Aandachtspunten

  1. Ga na of je bijzondere persoonsgegevens verwerkt. En of je mogelijk onder een uitzondering toch de persoonsgegevens mag verwerken.
  2. Kijk ook eens of je de bijzondere persoonsgegevens wel echt nodig hebt, de gegevens zijn niet zomaar als extra gevoelig aangemerkt. En het scheelt je ook veel gedoe.
  3. Wil je toch de bijzondere persoonsgegevens verwerken en vraag je om toestemming bij je klant of medewerker? Zorg dan voor toestemming op de juiste wijze en denk na over wat je doet met de gegevens als de klant of medewerker de toestemming intrekt!