PrivacybewustDe nieuwe privacywetgeving komt snel dichterbij. Maar is iedereen in de organisatie al privacybewust? Wij geven je 5 tips om je medewerkers Privacybewust te maken. Op deze manier verklein je de kans op datalekken en laat je de klanten zien dat je serieus met persoonsgegevens omgaat.

 

 

  • Zorg voor interne procedures voor het omgaan met persoonsgegevens (bijvoorbeeld hoe om te gaan met een verzoek om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens) en datalekken.

  • Organiseer een informatiesessie met het hele personeel, je geeft hierin het belang aan, vertelt wat persoonsgegevens zijn, hoe je ze gaat helpen zodat ze hier goed mee omgaan en wat het belang voor jullie bedrijf is.

  • Laat je personeel een online trainingsprogramma volgen om ze vertrouwd te maken met persoonsgegevens, wat er allemaal fout kan gaan (bijvoorbeeld een datalek), wat je interne procedures zijn en hoe ze moeten omgaan met een datalek. Er zijn bedrijven die dit voor je kunnen opzetten of je sluit je aan bij een certificering waarbij dit voor je wordt geregeld.

  • Wijs iemand aan bij je bedrijf, intern of extern, waar je medewerkers terecht kunnen met vragen over de procedures en persoonsgegevens in het algemeen.

  • Oefen ook eens hoe je medewerkers in verschillende situaties omgaan met bijvoorbeeld een vraag van een klant om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. Of simuleer wat je doet bij een datalek. Dit voorkomt veel problemen en onduidelijkheden wanneer dit zich onverhoopt voordoet.

Bron: www.privacyzeker.nl