MKB Servicedesk

Om ondernemers op een juiste manier te kunnen ondersteunen met betrekking tot de nieuwe privacywetgeving hebben MKB Servicedesk en Privacy Zeker een samenwerking gesloten.

MKB Servicedesk Privacy Zeker

Nieuwe privacywetgeving

Vrijwel alle ondernemingen moeten per 2018 voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. Onderzoek van MKB ServiceDesk toonde recent al aan dat een zeer groot percentage van het MKB, niet of nauwelijks op de hoogte is van deze nieuwe wetgeving. Waar grotere bedrijven eenvoudig kennis in huis kunnen halen en voldoende budget hebben om de zaken op orde te krijgen, is dit voor de MKB ondernemer een hele andere zaak.

Boetes

Op het niet naleven van de wetgeving staan hoge boetes en de vraag van de consument inzake het juist omgaan met persoonsgegevens neemt sterk toe. Met de samenwerking heeft MKB Servicedesk een sterke kennispartner in huis en kunnen de leden op een voordelige en eenvoudige wijze voldoen aan de nieuwe privacywetgeving.