Boetes

Ja, de Autoriteit Persoonsgegevens gaat boetes uitdelen. 100% zeker en niet alleen aan de grote bedrijven.

Datalek

Wat je ook doet, hoeveel ICT beveiligingen je ook neemt. Een datalek kan altijd voorkomen. Mensen maken fouten. Zorg ervoor dat ze op ze hoogte zijn.

Investering

Je moet een investering doen. Of je gaat er zelf veel tijd in stoppen. Of je gaat een hoge rekening krijgen van een advocaat.

Scan

Een scan is geen wondermiddel, je lost er niets mee op. Het echte werk begint pas daarna.

Onnodig

Hoge rekeningen van advocaten zijn onnodig. Veel tijd spenderen om zelf alles voor elkaar te krijgen ook. Vanaf 175 euro per jaar heb je met een minimale inspanning en investering alles voor elkaar.

www.privacyzeker.nl