Volgens het rapport ‘Dataprocessing at work’ moeten werkgevers wel hele goede redenen hebben om sollicitanten te bekijken op Social Media. Ondanks de vrijwel onmogelijke handhaving hiervan is het voor werkgevers dus verboden om werknemers en sollicitanten te bekijken op internet. Dit houdt in dat nagenoeg alle recruitment organisaties continu in overtreding zijn aangezien die leven van sites zoals LinkedIn.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt op haar site het volgende

De toezichthouders benadrukken in de opinie dat werkgevers zelden of nooit een beroep kunnen doen op de grondslag van toestemming van werknemers voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit omdat werknemers in een afhankelijkheidspositie verkeren en daarom doorgaans geen vrije toestemming kunnen geven. Deze regel geldt ook voor stagiaires of tijdelijk ingehuurde mensen. Want de privacyrechten van werknemers zijn niet beperkt tot mensen met een vast contract.

Meer weten over Privacy Zekerheid? www.privacyzeker.nl Privacy Zeker helpt via betaalbare abonnementen bedrijven te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving.

Download hier het complete rapport Dataprocessing at Work