In onze huidige samenleving is het online delen van persoonlijke informatie alomtegenwoordig geworden. Dit geldt met name voor ouders die foto’s en gegevens van hun kinderen delen, een fenomeen bekend als “sharenting”. Dit artikel belicht de risico’s en gevolgen van sharenting onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en biedt inzicht in waarom zorgvuldigheid geboden is.

Uitgebreide Risico’s van Sharenting

Sharenting kan leiden tot meerdere risico’s zoals identiteitsfraude, misbruik van afbeeldingen, en inbreuken op de privacy. Een treffend voorbeeld van de potentiële gevaren van sharenting is het geval waarbij een familiefoto gebruikt werd om een deepfake-video te creëren. In dit geval werden de gezichten van kinderen uit vakantiefoto’s gehaald en vervolgens misbruikt in online campagnes zonder toestemming of medeweten van de ouders.

Gevolgen onder de AVG

Onder de AVG zijn dergelijke praktijken niet alleen onethisch maar ook illegaal. De AVG vereist expliciete toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens, vooral wanneer het minderjarigen betreft. Bedrijven en individuen die nalatig omgaan met deze regels kunnen te maken krijgen met zware boetes en reputatieschade.

Sharenting in Frankrijk

Frankrijk heeft strikte wetten tegen sharenting. Ouders die zonder toestemming foto’s van hun kinderen delen die de privacy van het kind schaden, kunnen een boete van 45.000 euro of een jaar gevangenisstraf tegemoetzien. Deze wetgeving benadrukt het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens en dient als een voorbeeld van hoe ernstig overtredingen van de AVG genomen worden.

Aanbevelingen voor Particulieren en Bedrijven

Het is essentieel voor zowel particulieren als bedrijven om bewust om te gaan met het delen van persoonlijke informatie, met name van kinderen. Bedrijven dienen duidelijke richtlijnen en beleid te hebben die de AVG-normen naleven en moeten transparant zijn over het gebruik van persoonsgegevens. Voor ouders is het belangrijk om voorzichtig te zijn met wat online gedeeld wordt en zich bewust te zijn van de mogelijke lange-termijngevolgen van hun keuzes.

Conclusie

De gevolgen van sharenting zijn verreikend en kunnen ernstige gevolgen hebben voor zowel de privacy van kinderen als de juridische verantwoordelijkheden van de ouders en bedrijven. Het verhogen van het bewustzijn en het hanteren van strikte richtlijnen zijn essentiële stappen om de naleving van de AVG te garanderen en de integriteit van persoonsgegevens te beschermen.