Op het overtreden van de privacywet kunnen hoge boetes staan. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving en toepassing van de AVG.

De AP meldt op haar website het volgende:

“De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een dwangsom ingevorderd van €48.000 bij Theodoor Gilissen Bankiers (TGB). De bank gaf in eerste instantie geen gehoor aan een verzoek van een klant om inzage in zijn persoonsgegevens. Dat is in strijd met de privacywetgeving. De AP legde de bank hiervoor een last onder dwangsom op. Omdat de bank vervolgens nog steeds niet volledig voldeed aan het verzoek om inzage, heeft de AP de dwangsom ingevorderd. Uiteindelijk heeft de klant inzage gekregen in zijn persoonsgegevens.

TGB (inmiddels InsingerGilissen Bankiers) verleende effectendiensten aan de klant. Deze klant heeft in 2016 aan TGB een verzoek gedaan om inzage in zijn persoonsgegevens. Hij wilde een overzicht van de persoonsgegevens die de bank van hem had, wat de herkomst was van de gegevens en met wie ze werden gedeeld.”

Lees het volledige bericht hier.