Privacy Zeker

Partnervoorwaarden

Partnervoorwaarden

Ben je onderdeel van het partnerprogramma van Privacy Zeker? Dan verwachten we het volgende van jou:

Je hebt een gebruiksrecht op door de ons aangeleverde content, bij het gebruik hiervan vermeld je altijd onze naam (Privacy Zeker).

Je vermeldt onze naam als partner op jouw website.

Gebruikt jouw klant de partnercode niet? Dan kunnen we helaas de korting niet toepassen of verrekenen. Ook telt deze klant niet mee voor het bepalen van het niveau van het partnerpakket.

Je hebt als partner een inspanningsverplichting (afhankelijk van het niveau van het partnerpakket). Voldoe je hier niet aan dan kunnen wij de samenwerking opzeggen.

Aanvragen voor het partnerpakket beoordelen wij, in sommige gevallen kunnen wij jouw organisatie als partner weigeren.

De inhoud en samenstelling van het partnerpakket kunnen wijzigen.